Sổ Kế Toán Tổng Hợp Là Gì? Sổ Kế Toán Tổng Hợp Bao Gồm Những Gì?

Kế toán là ngành liên quan trực tiếp đến vấn đề tài chính nên mang tính nguyên tắc cao. Tất cả các hồ sơ, sổ sách đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Một trong những mẫu sổ làm các nhân viên kế toán bối rối đó là sổ kế toán tổng hợp. Để giúp các bạn dễ dàng tiếp cận, hoàn thành tốt công việc và không bị bỡ ngỡ. Chúng tôi gửi đến các bạn những kiến thức cơ bản về mẫu sổ này. Cùng theo dõi nhé

1. Sổ kế toán tổng hợp là gì?

1.1. Khái niệm

Sổ kế toán tổng hợp là mẫu sổ được Bộ tài chính thiết kế riêng phù hợp với công việc hàng ngày của kế toán. Có 2 loại sổ đó là tờ rời và tờ liền. Các nội dung được sắp xếp khoa học để phục vụ cho quá trình ghi chép các nghiệp vụ kế toán xảy ra hàng ngày của doanh nghiệp.

Mẫu sổ này được quản lý, ghi chép bởi các kế toán một cách chính xác, được lưu hành trong nội bộ doanh nghiệp. Số liệu phải khớp với các  chứng từ, hóa đơn.

sổ kế toán tổng hợp

1.2. Ý nghĩa

Thông qua sổ kế toán tổng hợp người ta sẽ biết được tình hình hiện tại của doanh nghiệp như thế nào? Các hạng mục như số tài sản hiện có, tổng số vốn, kết quả kinh doanh, các khoản thu, các khoản chi của doanh nghiệp sẽ được phản ánh đầy đủ và chi tiết.

Xem Thêm  Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới Nhất

Do vậy, sổ kế toán tổng hợp có vai trò rất quan trọng mà không một doanh nghiệp nào không dùng. Chỉ với các thông tin  trong quyển sổ mà các doanh nghiệp có thể hoạch định được các nội dung, chương trình sản xuất mới trong tương lai.

1.3. Đặc điểm

Sổ kế toán tổng hợp đúng quy định phải thể hiện được tất cả các nội dung: tên của đơn vị dùng sổ, tên của loại sổ, ngày tháng ghi sổ, tên của kế toán trưởng, tên của chủ sở hữu doanh nghiệp, số trang của quyển sổ, đặc biệt là phải có đóng dấu giáp lai của Bộ Tài chính.

Mỗi doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sẽ sử dụng mẫu sổ kế toán tổng hợp khác nhau. Tùy theo hình thức kinh doanh, thời kỳ kế toán,…mà hãy chọn mẫu sổ phù hợp. Dù ghi theo mẫu sổ nào thì cũng phải đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính để vừa tuân thủ đúng quy định của nhà nước, vừa phục vụ hiệu quả cho công việc của đơn vị mình.

Bài viết hay tham khảo:

2. Sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Có rất nhiều các loại sổ kế toán. Mỗi loại có những đặc điểm, chức năng khác nhau phục vụ mục đích sử dụng khác nhau của doanh nghiệp.

Xem Thêm  Nhiệm Vụ Và Chức năng Của Kế Toán Trưởng Cần Phải Nắm Rõ

Thông thường có hai mẫu sổ kế toán tổng hợp đó là sổ nhật ký và sổ cái.

2.1. Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung được lưu hành theo Quyết định 48 của Bộ Tài chính. Tất cả các nghiệp vụ kế toán trong năm của công ty đều được ghi chép lại vào quyển sổ này. Nội dung chính là hai bút toán kinh tế bên nợ, bên có.

Các nội dung phản ánh trên sổ bao gồm: ngày tháng ghi sổ, ngày tháng của chứng từ kế toán, nội dung của các nghiệp vụ kế toán, số tiền của các nghiệp vụ kế toán.

sổ kế toán tổng hợp

Thông thường kế toán không cần phải in mẫu sổ này, mà sẽ quản lý trên phần mềm kế toán mà doanh nghiệp đang sử dụng. Có doanh nghiệp sẽ quản lý trên file Excel. Tuy nhiên khi quản lý, lãnh đạo công ty yêu cầu thì các kế toán tổng hợp phải in ra.

2.2. Về mẫu sổ cái

Gồm có 2 mẫu sổ, 1 mẫu được lưu hành theo quyết định số 48 của Bộ Tài chính, 1 mẫu được lưu hành theo thông tư 200 của Bộ tài chính.

Ý nghĩa số cái: Được dùng để phản ánh về thực trạng của doanh nghiệp thông qua các hạng mục như tài sản, nguồn vốn, tình hình kinh doanh, kết quả kinh doanh tại thời điểm ghi sổ.

Khác với sổ nhật ký chung, sổ cái không ghi chép lại các nghiệp vụ kế toán theo từng năm. Mà nó thể hiện các nghiệp vụ theo từng thời kỳ, từng thời điểm, từng giai đoạn.

Xem Thêm  Nghiệp vụ kế toán là gì? Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp

Nội dung sổ cái: Vậy sổ sách kế toán gồm những gì? Nó bao gồm các nội dung sau: ngày tháng ghi sổ, số hiệu, ngày tháng ghi chứng từ, nội dung của nghiệp vụ kinh tế, số tiền. Tùy theo nghiệp vụ kế toán mà kế toán sẽ ghi vào cột bên nợ hoặc cột bên có.

sổ kế toán tổng hợp

Thông thường các doanh nghiệp sẽ in mẫu sổ cái để ghi chép và theo dõi. Trước khi tiến hành in, các kế toán sẽ phải tiến hành lập một bảng cân đối các nghiệp vụ kế toán có phát sinh. Có bao nhiêu tài khoản sẽ được tổng hợp lại và kế toán tiến hành in sổ. Mỗi tài khoản sẽ in trên một sổ cái. Trường hợp tài khoản chỉ có số dư nợ đầu kỳ và số dư có của đầu kỳ thì chúng ta vẫn phải in thành một quyển sổ cái..

Để có thể trở thành một kế toán giỏi, đòi hỏi các bạn phải không ngừng nỗ lực và học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Những thông tin về sổ kế toán tổng hợp trên đây chỉ là một phần rất nhỏ trong kiến thức vô vàn của lĩnh vực này. Do vậy hãy thực sự yêu và tâm huyết với nghề thì chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được thành công.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.