Tìm hiểu về nước Đại Việt thời Lê Sơ

Nhà Lê Sơ được thành lập sau thời điểm Lê Lợi phát động cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh quân Minh giành thắng lợi. Nước Đại Việt thời Lê Sơ phát triển hưng thịnh về mọi mặt từ tài chính, chính trị đến văn hóa truyền thống, khoa học, thẩm mỹ và làm đẹp. Cùng Bankstore tìm hiểu cụ thể trong nội dung bài viết ở chỗ này về nước Đại Việt thời Lê Sơ.

Ôn tập chương IV: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI) – Sử 7 – Thầy Trần Thanh Quang


TRƯỜNG trung học cơ sở NGUYỄN KIM NHA

TKB học xá trực tuyến, Áp dụng(Tuần 22), bắt nguồn từ ngày 02/4/2020(Thứ năm)

Khối 6 – Buổi Sáng: Từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút)

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 Tin học Ngữ văn Âm nhạc Toán Ngoại ngữ Ngữ văn

Tiết 2 Tin học Ngữ văn Vật lí Toán Địa Lí Ngữ văn

Tiết 3 Toán Công nghệ Ngoại ngữ Sinh học Mỹ thuật GDCD

Tiết 4 Toán Sinh học Ngoại ngữ Lịch Sử Thể Dục Công nghệ

Khối 9 – Buổi Sáng: Từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút)

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử Vật lí

Tiết 2 Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Sinh học Toán

Tiết 3 Toán Sinh học Hóa học Công nghệ Hóa học Toán

Tiết 4 Toán Địa Lí Vật lí Thể Dục Ngoại ngữ

Khối 7 – Buổi Chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 15 phút)

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 Toán Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

Tiết 2 Toán Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Lịch Sử

Tiết 3 Ngữ văn Tin học Công nghệ Địa Lí GDCD Vật lí

Xem Thêm  Quá trình hình thành và những đóng góp lớn lao của nhà Trần cho nước nhà

Tiết 4 Ngữ văn Tin học Lịch Sử Mỹ thuật Sinh học Âm nhạc

Tiết 5 Thể Dục

Khối 8 – Buổi Chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút)

Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 Toán Ngữ văn Mỹ thuật Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn

Tiết 2 Toán Ngữ văn Hóa học Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn

Tiết 3 Công nghệ Sinh học Âm nhạc Sinh học Lịch Sử Toán

Tiết 4 GDCD Địa Lí Ngoại ngữ Thể Dục Hóa học Toán

Tình hình tài chính, chính trị, quân sự chiến lược, luật pháp

Tổ chức cỗ máy chính quyền sở tại

 • Sau thời điểm vượt qua quân Minh, Lê Lợi (Lê Thái Tổ) lên ngôi Nhà vua, khôi phục lại nước Đại Việt, tổ chức cỗ máy chính quyền sở tại hoàn thiện thể hiện tính quân chủ chuyên chế cao độ
 • Ở TW: Vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có 6 bộ (là Lại, Hộ, lễ, Binh, Hình, Công) đứng đầu mỗi bộ có quan Thượng thư, bên cạnh bộ có Hàn Lâm Viện (công văn), Quốc sử viện (biên soạn lịch sử dân tộc), Ngự sử đài (kiểm tra).
 • Bỏ chức tướng quốc ,đại tổng quản ,hành khiển; vua trực tiếp làm tổng chỉ huy quân đội, cấm các quan lập quân đội riêng .
 • Ở địa phương: chia toàn quốc ra làm 13 đạo thừa tuyên do 3 ty cai quản là Đô ty (quân sự chiến lược), Hiến ty (xử án), Thừa ty (hành chánh); dưới ty là phủ, châu, huyện, xã.

sơ đồ bộ máy nhà nước đại việt thời lê sơ

Tổ chức quân đội

 • Quân đội được tổ chức theo chính sách “ngụ binh ư nông”.
 • Gồm 2 bộ phận đây chính là: quân ở triều đình và quân ở địa phương .
 • Gồm có bộ binh , thủy binh, tượng binh , kỵ binh ; vũ khí có dao, kiếm, giáo, mác, cung, tên, hỏa đồng, hỏa pháo.
 • Khác với thời Trần, thời Lê Sơ không có quân đội của những vương hầu, quý tộc; vua trực tiếp nắm quyền chỉ huy quân đội

Luật pháp

 • Vua Lê Thánh Tông cho soạn bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) – đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta
 • Nội dung là bảo vệ vua, hoàng tộc, quan lại, giai cấp thống trị ….bảo vệ chủ quyền quốc gia
 • Trong nội dung của cục luật có điểm nổi bật là bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và khuyến khích phát triển tài chính.
Xem Thêm  Hoàn cảnh - Nội dung - Tính chất - Ý nghĩa và Hạn chế của cuộc Duy tân Minh Trị

Tình hình tài chính xã hội của nước Đại Việt thời Lê Sơ

Tình hình Tài chính nước Đại Việt thời Lê Sơ

Nông nghiệp

Trong toàn cảnh khó khăn, những tàn dư của ách đô hộ nhà Minh vô cùng nặng nề, nhà nước đã có những chính sách phát triển nông nghiệp như:

 • Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng và kêu gọi nhân dân phiêu tán về quê làm ruộng .
 • Chia ruộng đất theo phép quân điền; đặt cơ quan chuyên trách nông nghiệp như khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ
 • Ban lệnh cấm giết trâu bò, cấm điều phu vào lúc gặt, cấy .

=> Nông nghiệp phục hồi và phát triển một cách nhanh chóng.

Công thương nghiệp

 • Nghề thủ công truyền thống như kéo tơ, dệt lụa, làm đồ gốm,rèn sắt,… phát triển mạnh mẽ, nhiều làng thủ công ra đời, đặc biệt quan trọng là Thăng Long với 36 phường thủ công .
 • Các làng, phường thủ công chuyên nghiệp nghiệp ra đời như: đồ gốm Bát Tràng, đúc đồng ở Đại Bái; rèn sắt ở Văn Chàng ; dệt vải lụa ở Nghi Tâm; làm giấy ở Yên Thái; nhuộm điều ở phường Hàng Đào. Xưởng thủ công nhà nước gọi là Bách tác chuyên sản xuất đồ dùng cho nhà vua, vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền đồng .

gốm chu đậu ở nước đại việt thời lê sơ

 • Kinh doanh thương mại: khuyến khích lập chợ mới, giao thương mua bán với những người nước ngoài ở Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ An), TP. Lạng Sơn, Tuyên Quang

=> Với chính sách và biện pháp khuyến khích phát triển của nhà nước, nhân dân cần cù lao động, nền kinh tế thị trường của nước đại việt ta dần được khôi phục và phát triển

Tình hình Xã hội nước Đại Việt thời Lê Sơ

Thời Lê sơ có những giai cấp đây chính là :

 • Phong kiến gồm vua, quan , địa chủ .
 • Giai cấp nông dân chiếm đại đa số có rất ít hoặc không có ruộng đất, phải cày thuê cho quan lại địa chủ
 • Những tầng lớp khác thợ thủ công, thương nhân, nô tì,… trong xã hội giảm dần và bị xóa khỏi.

Tình hình văn hóa truyền thống – giáo dục của nước Đại Việt thời Lê Sơ

Tình hình giáo dục nước Đại Việt thời Lê Sơ

Nhà nước Đại Việt thời Lê Sơ rất quan tâm đến giáo dục đào tạo nhân tài thể hiện ở:

 • Cho dựng lại Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Thăng Long, mở trường các lộ, mọi người đều sở hữu thể học và đi thi
 • Tuyển chọn những người dân có tài, có đạo đức để làm thầy giáo
 • Học đạo nho, Nho giáo chiếm vị thế độc tôn.
 • Mở các khoa thi hàng để chọn người tài ra làm quan. Người đỗ tiến sĩ được vua ban mũ, áo, phẩm tước, khắc tên vào bia tiến sĩ ở Văn Miếu – Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Xem Thêm  Binh biến Đô Lương: Khái niệm - Nguyên nhân - Kết quả

bia tiến sĩ của nước đại việt thời lê sơ

Tình hình văn hóa truyền thống – khoa học – thẩm mỹ và làm đẹp nước Đại Việt thời Lê Sơ

Văn học

Văn học có nội dung yêu nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc bản địa, khí phách anh hùng của với những tác phẩm tiêu biểu như:

 • Văn thơ chữ Hán có Quân Trung Từ Mệnh Tập, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi; Quỳnh Uyển cửu ca của Lê Thánh Tôn
 • Văn thơ chữ Nôm có Quốc Âm thi tập của Nguyễn Trãi, Hồng Đức Quốc Âm của Lê Thánh Tông

Khoa học, thẩm mỹ và làm đẹp

Về khoa học:

 • Sử học có những tác phẩm tiêu biểu như: Đại Việt sử kí (10 quyển) của Lê văn Hưu; Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lam Sơn thực lục của Ngô Sĩ Liên,…
 • Địa lý gồm có: Hồng Đức maps của Lê Thánh Tông; Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi,…..
 • Y học nổi bật là Bản thảo thực vật toát yếu của Phan Phu Tiên .
 • Toán học có Đại Thành toán pháp của Lương Thế Vinh; Lập thành toán pháp của Vũ Hữu

Về thẩm mỹ và làm đẹp:

 • Sân khấu có ca, múa, nhạc, chèo; Lương Thế Vinh soạn bộ Hỉ phường phả lục ở nước đại việt thời lê sơ

Trên đây là khái quát về quy trình xây dựng cỗ máy nhà nước và khôi phục tài chính của thời Lê Sơ. Hy vọng sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức có ích trong quá trình nghiên cứu về nước Đại Việt thời Lê Sơ cũng như lịch sử dân tộc Việt nam lúc bấy giờ.

Xem thêm >>> Trận Tốt Động Chúc Động: Toàn cảnh, Diễn biến, Kết quả và Ý nghĩa

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *