Nhiệm Vụ Và Chức năng Của Kế Toán Trưởng Cần Phải Nắm Rõ

Trong tất cả các loại hình doanh nghiệp kinh doanh, vị trí kế toán trưởng đóng vai trò là một trong những vị trí quan trọng nhất trong cơ cấu của công ty. Quy mô hoạt động kinh tế ngày càng mở rộng, phát triển nên công tác kế toán, đặc biệt là kế toán trưởng phải có chuyên môn nghiệp vụ, trình độ cao. Vậy, kế toán trưởng là gì, nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì? Nếu bạn muốn tìm hiểu về chức vụ kế toán trưởng, hãy theo dõi những chia sẻ dưới đây của chúng tôi.

1. Kế toán trưởng là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Kế toán năm 2015 quy định như sau: “ Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán”.

Theo đó, kế toán trưởng là một chức danh nghề nghiệp đứng đầu bộ phận kế toán, được bổ nhiệm từ các chuyên gia kế toán có trình độ cao, có năng lực điều hành, tổ chức bộ phận kế toán thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm mà công ty giao phó.

Trong một doanh nghiệp, kế toán trưởng làm việc dưới quyền của Giám đốc tài chính. Vậy chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì? Dưới đây là một số chức năng, nhiệm vụ chính của kế toán trưởng.

Xem Thêm  Thuế Là Gì? Kê Khai Thuế Là Gì?

nhiệm vụ của kế toán trưởng

2. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì?

Bạn cần hiểu rõ, phân biệt được giữa chức năng và nhiệm vụ của kế toán trưởng. Vậy chức năng của kế toán trưởng là gì? Trong đơn vị kế toán, kế toán trưởng là người giúp việc cho giám đốc tài chính, giám đốc điều hành trong lĩnh vực kế toán, tài chính.

Kế toán trưởng cũng giống như đầu máy của một con tàu. Họ là người có vị trí, quyền hạn và trách nhiệm lớn nhất trong phòng kế toán, phải chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Trong trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn và nghiệp vụ (theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật kế toán năm 2015).

Theo Luật kế toán 2015, kế toán trưởng do Nhà nước bổ nhiệm giữ chức năng giám sát viên kế toán – tài chính của Nhà nước đặt tại doanh nghiệp. Việc bổ nhiệm, thuyên chuyển, miễn nhiệm, xử lý vi phạm kỷ luật kế toán trưởng phải do Nhà nước quyết định.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng là tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Kế toán năm 2015. Trên cơ sở phạm vi kinh doanh, xác định đúng khối lượng công việc của công tác kế toán, kế toán trưởng  thực hiện nhiệm vụ tổ chức thông qua việc thông tin và kiểm tra hoạt động kinh doanh. Kế toán trưởng là người điều hành, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến trình, triển khai kế hoạch đến các nhân viên kế toán trong đơn vị của mình.

Xem Thêm  Kế Toán Doanh Nghiệp Là Gì? Công Việc Của Kế Toán Doanh Nghiệp Làm Gì?

nhiệm vụ của kế toán trưởng

Kế toán trưởng còn là người chịu trách nhiệm chuyên môn kế toán, tài chính doanh nghiệp, thay mặt Nhà nước ta kiểm soát trong việc thực hiện chế độ, quy định của Nhà nước về lĩnh vực kế toán. Đây là một trong những công việc quan trọng không thể thiếu của nhiệm vụ kế toán trưởng hiện nay.

Bên cạnh đó, kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì còn có thêm nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán. (theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật kế toán 2015).

Bài viết tham khảo:

3. Trách nhiệm của kế toán trưởng

Trong công ty hay doanh nghiệp, Kế toán trưởng là người có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Về trách nhiệm của kế toán trưởng, căn cứ vào khoản 1 Điều 55 Luật kế toán năm 2015 quy định như sau:

“Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

  1. a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
  2. b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
  3. c) Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.”

Theo đó, kế toán trưởng có 3 nhiệm vụ chính là thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán. Quy định pháp luật hiện hành về kế toán, tài chính là Luật kế toán năm 2015, Luật tài chính năm 2015 và các Nghị định, Thông tư quy định các vấn đề liên quan.

Xem Thêm  Nghiệp vụ kế toán là gì? Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp

Trách nhiệm thứ hai là tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định tại Luật kế toán. Trách nhiệm còn lại là lập các bản báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật kế toán năm 2015 thì : “Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành”. Tại khoản 1 Điều 7 Luật kế toán năm 2015 quy định: “Chuẩn mực kế toán gồm những quy định và những phương pháp kế toán cơ bản để lập báo cáo tài chính”.

Để được nắm giữ vị trí kế toán trưởng của một công ty, doanh nghiệp, một chuyên viên kế toán phải đáp ứng  các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 54 Luật kế toán năm 2015.

Những chia sẻ của chúng tôi trên đây chắc hẳn đã cung cấp cho bạn những kiến thức cũng như cơ sở pháp lý về chức danh kế toán trưởng, nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì trong một công ty. Cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm cho bài viết của chúng tôi.

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.