Mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 ban hành “Hệ thống mã ngành nghề kinh tế Việt Nam”, hiệu lực từ ngày 20/08/2018 trong đó có mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khi tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh phải ghi mã ngành nghề cấp 4.

ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì
Tìm hiểu mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện

NỘI DUNG BÀI VIẾT:

1. Mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện

2. Cách tra mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện

3. Cách ghi mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện

1. Mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trong Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện được hiển thị bằng chữ số, mã số của ngành từ cấp 1 – cấp 5.

 • Mã ngành cấp 1: được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A~U (21 ngành)
 • Mã ngành cấp 2: gồm 88 ngành; đứng sau vị trí mã ngành cấp 1, mỗi ngành được mã hóa 2 số theo ngành cấp 1 tương ứng (88 ngành);
 • Mã ngành cấp 3: gồm 242 ngành, sau mã ngành cấp 1 và 2, mỗi ngành được mã hóa 3 số theo ngành cấp 2 tương ứng (242 ngành);
 • Mã ngành cấp 3: sau mã ngành cấp 1,2 và 3, mỗi ngành được mã hóa 4 số theo ngành cấp 3 tương ứng (486 ngành);
 • Mã ngành cấp 4: sau mã ngành cấp 1, 2, 3 và 4, mỗi ngành được mã hóa 5 số theo ngành cấp 4 tương ứng (734 ngành);

2. Cách tra mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Để tra cứu mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện có 2 cách:

 • Cách 1: Tra cứu trực tuyến mã ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Cổng thông tin điện tử quốc gia;
tra cứu giấy phép kinh doanh
Tra mã ngành tại Cổng thông tin điện tử quốc gia
 • Cách 2: Tra cứu trực tiếp tại Phụ lục I, Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.
danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Tra cứu mã ngành nghề tại Phụ lục I, Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

3. Cách ghi mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định cụ thể cách ghi mã ngành trong danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như sau: Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản khác thì được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản đó.
 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản khác thì được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản đó.
 • Ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản khác thì được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản đó.
ngành nghề kinh doanh
Ghi mã ngành nghề theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 • Ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.
 • Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo  đáp ứng các điều kiện trong quá trình hoạt động.

Trên đây là một số thông tin pháp lý về mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nếu bạn có vướng mắc hay cần tư vấn hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trân trọng!

>> Xem thêm: Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc Lĩnh vực Công Thương

Xem Thêm  Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì?

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.