Khái niệm – Bản chất – Chức năng và Nhiệm vụ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhà nước được biết là tổ chức của quyền lực chính trị. Đất nước muốn vững mạnh cần một tổ chức lãnh đạo phù hợp. Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam là gì? Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa như nào? Phương hướng cải cách nhà nước hiện nay ra sao? Tất cả những câu thắc mắc đó sẽ tiến hành Bankstore.vn giải đáp trong nội dung bài viết tiếp sau đây, cùng đón đọc nhé!

Pháp luật đại cương| Bai 1 II Máy bộ Nhà nước CHXHCN Việt Nam


Pháp luật đại cương| Bai 1 II Máy bộ Nhà nước CHXHCN Việt Nam

——————————————————————————————–

Bài giảng môn Pháp luật đại cương do Giảng viên: Ths.Vũ Thị Thúy thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn học tập tiến bộ.

Xem thêm các bài giảng khác tại:

►Youtube: https://www.youtube.com/user/vutrungt…

——————————————————————————————-

Pháp luật đại cương, phap luat dai cuong, quan hệ pháp luật, bài giảng pháp luật đại cương, bai giang phap luat dai cuong

Nhà nước là gì? Định nghĩa bản chất của Nhà nước là gì?

Nhà nước là gì?

Được biết thêm đến là một tổ chức chính trị có quyền lực, nhà nước là máy bộ chuyên chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt quan trọng nhằm duy trì trật tự xã hội để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị. => Nhà nước đây là sản phẩm của xã hội có giai cấp

Định nghĩa bản chất của Nhà nước là gì?

Nhìn chung, với bất kỳ nhà nước nào trong xã hội có giai cấp thì bản chất của nhà nước đây là bản chất của giai cấp thống trị xã hội. Bản chất của Nhà nước cụ thể được thể hiện ở hai mặt: tính giai cấp của nhà nước và vai trò xã hội.

Tính giai cấp

 • Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị là hai giai cấp cơ bản của xã hội. Máy bộ nhà nước ra đời nhằm phục vụ cho việc thống trị cũng như quyền lợi của giai cấp thống trị. Việc tổ chức, sử dụng và củng cố Nhà nước giúp duy trì quyền lực.
 • Thể hiện bản chất cưỡng chế đặc biệt quan trọng, nhà nước đây là công cụ của giai cấp thống trị giúp đàn áp giai cấp bị trị. Đó đây là tính giai cấp của Nhà nước mà khi tìm hiểu về bản chất của nhà nước chxhcn việt nam tất cả chúng ta cần nắm được.

Vai trò xã hội

 • Phục vụ cho quyền lợi giải cấp thống trị
 • Xử lý những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, cũng như các quan hệ với giai cấp bị trị và giai cấp khác giúp đảm bảo được trật tự chung và giữ sự ổn định cho Nhà nước.
Xem Thêm  Tóm tắt diễn biến Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 - Kết quả và Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch

bản chất của nhà nước chxhcn việt nam và hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng

Khái niệm về nhà nước xã hội chủ nghĩa

Nhà nước xã hội chủ nghĩa được nghe biết là một tổ chức chính trị cơ bản của mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa. Nó là một công cụ mà Đảng của giai cấp công nhân, nông dân tổ chức ra nhằm để phục vụ cho lợi ích và quyền lợi của nhân dân lao động. Như vậy, xã hội chủ nghĩa đây là nhà nước của toàn thể nhân dân lao động.

Bản chất của nhà nước chxhcn việt nam

Bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Đây là thắc mắc của rất nhiều người. Có thể thấy, bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam là việc điển hình của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Theo hiến pháp của nước ta, đây là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và cũng vì nhân dân. Trong số đó, quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân, và nền tảng đây là liên minh giai cấp công nhân, nông dân và giai cấp trí thức. Bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam được thể hiện với những đặc điểm chính như sau:

Nhân dân là chủ thể tối cao

Chủ thể của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đây là nhân dân và do nhân dân mà ra. Hình thức đưa ra thay mặt cho nhà nước đây là việc bỏ thăm để lập ra cơ quan thay mặt quyền lực cho nhân dân.

Nhân dân đây là lực lượng tạo nên Nhà nước và chính Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sinh ra từ nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam là việc tiếp nối của hình thức Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, với liên minh công-nông-trí.

Trong giai đoạn kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đã tiến hành Cách mệnh với biết bao hy sinh và gian khổ. Nhân dân tự mình lập nên Nhà nước để bảo vệ cho những người dân lao động, và cũng chính họ là lực lượng phát triển cho Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà nước của tất cả những dân tộc bản địa

Truyền thống lâu năm và nguồn gốc sức mạnh mẽ của Nhà nước đây là ở tính dân tộc bản địa. Bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam đây là Nhà nước của đa số dân tộc bản địa. Có thể nói rằng, khả năng kết hợp của tính nhân dân, tính giai cấp và tính thời đại đã hỗ trợ tính dân tộc bản địa được gắn kết, được tăng cường và nâng cao.

Bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam là một đất nước thống nhất giữa các dân tộc bản địa đang cùng sống trong Việt Nam. Trong số đó, mọi dân tộc bản địa trên lãnh thổ đất nước đều tôn trọng, đồng đẳng, đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đặc biệt quan trọng Đảng và Nhà nước ta ngăn cấm mọi hành động phân biệt, chia rẽ gây kì thị giữa các dân tộc bản địa.

Xem Thêm  Vị trí địa lý - Điều kiện tự nhiên và Đặc điểm dân cư - xã hội của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Tiếng việt đây là ngôn ngữ quốc gia. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo mọi nhập cuộc giúp các dân tộc bản địa có thể phát triển tiềm năng và mở rộng kinh tế tài chính của mình. Các dân tộc bản địa trên lãnh thổ đất nước đều phải sở hữu quyền sử dụng tiếng nói, bản sắc văn hóa truyền thống, truyền thống, phong tục tập quán, chữ viết của dân tộc bản địa mình.

Hoạt động trên cơ sở đồng đẳng

 • Đồng đẳng đây là yếu tố then chốt quyết định sự bền vững của một chủ trương xã hôi.
 • Nếu như trước kia, quan hệ giữa nhà nước và người dân là quan hệ lệ thuộc trong các kiểu nhà nước cũ => Mọi quyền hành thuộc về Nhà nước và người dân sẽ bị lệ thuộc.
 • Tuy nhiên, khi đối chiếu với bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam thì nhân dân là người quyết định và quyền lực thuộc về nhân dân. Người dân có quyền bình đằng và tự do dân chủ trong mọi nghành đời sống, đồng thời cần thực hiện nghĩa vụ trước nhà nước.
 • Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đảm bảo tính hai chiều giữa nhân dân và Nhà nước, trong đó lấy Pháp luật làm là công cụ thực thi trách nhiệm. Như vậy có thể thấy, quyền có công dân là nghĩa vụ trách nhiệm của Nhà nước và nghĩa vụ của công dân là quyền của Nhà nước.

Nhà nước dân chủ và pháp quyền

Bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam đây là mong muốn người lao động có thể tham gia ngày càng rộng hơn vào công tác quản lý công việc của nhà nước và xã hội. Do đó, quá trình dân chủ hóa tổ chức và hoạt động của nhà nước đây là quá trình xây dựng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Dân chủ hóa đây là nhu cầu quan trọng và bức thiết mang tính thời đại.

Tính dân chủ bao giờ cũng phải gắn liền với những quy chế của pháp luât. Đây đây là bản hất của nhà nước chxhcn Việt Nam gắn liền cùng tính pháp quyền. Những cơ quan như lập pháp, hành pháp hay tư pháp đều tuân thủ hoạt động của pháp luật. Vì thế, cơ quan nhà nước chỉ được phép làm những điều mà luật pháp được cho phép, đồng thời cũng phát triển và đảm bảo quyền lợi người lao động.

bản chất của nhà nước chxhcn việt nam và hình ảnh bộ máy nhà nước ta

Chức năng và nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam còn được thể hiện rõ nết qua những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước dưới sự được cho phép của luật pháp. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đây là nhà nước của nhân dân, của giai cấp lao động với việc quán triệt tư tưởng từ các cơ chế và chính sách của pháp luật.

Chức năng của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa

 • Chức năng đối nội của nhà nước ta: tập trung và quản lý xã hội trên mọi nghành qua các công cụ như pháp luật, chính sách và các pháp chế.
 • Chức năng đối ngoại của nhà nước ta: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn mong muốn mở rộng quan hệ cũng như thiết lập các quan hệ trên nguyên tắc tôn trọng, đồng đẳng, tin cậy và cùng có lợi cho hai bên.
Xem Thêm  Diễn biến - Kết quả - Ý nghĩa của Chiến thắng Vạn Tường - Quảng Ngãi năm 1965

Nhiệm vụ của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa

 • Bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam thể hiện ở nhiệm vụ như quản lý, xây dựng và phát triển kinh tế tài chính, đặc biệt quan trọng là xây dựng cơ sở vật kỹ thuật và cải thiện đời sống nhân dân.
 • Đồng thời là quản lý xây dựng nền văn hóa cổ truyền đặc sắc, tiên tiến và phát triển và đậm đà bản sắc dân tộc bản địa. Ngoài ra, nhà nước cũng phải chăm lo đến sức khỏe, đời sống tinh thần và sự nghiệp giáo dục đào tạo để hình thành nên những con người mới của đất nước xã hội chủ nghĩa.

nhiệm vụ và bản chất của nhà nước chxhcn việt nam

Phương hướng cải cách nhà nước hiện nay

Sau các cuộc họp của Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước ta đã coi trọng chú ý đến việc đưa ra những phương hướng cải cách trong quá trình xây dựng đất nước theo phía văn minh và đổi mới. Mọi cải cách đều cần gắn liền với việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng như các đảng viên trong cơ quan nhà nước. Đây đây là sự tiến lên, sự phát triển trong bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam.

 • Quốc hội là cơ quan quyền lực nhất với những quyền hạn quan trọng và tối cao. Do đó cần cải cách và phát triển Quốc hội như đổi mới quy trình sẵn sàng và thông qua trước mỗi kì Quốc hội, đồng thời coi trọng việc lấy ý kiến từ nhân dân trong quá trình sẵn sàng quốc sách của Quốc hội cũng như xây dựng Pháp luật.
 • Cải cách hành chính và các thủ tục liên quan khi đối chiếu với chính phủ nước nhà cũng như những cơ quan hành pháp.
 • Cải cách máy bộ hành chính nhà nước theo phía tinh gọn, bố trị lại cơ cấu tổ chức tổ chức chính phủ nước nhà để năng động và phù hợp hơn mang lại hiệu quả cao hơn nữa.
 • Tân tiến hóa cơ quan hành chính các cấp đặc biệt quan trọng những cơ quan tài chính công.
 • Nâng cao và đổi mới đội ngũ cán bộ công chức nhà nước. Đặc biệt quan trọng chú trọng đào tạo cán bộ nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức theo những yêu cầu mới trong việc cải cách nhà nước. Không chỉ có thế là việc quản lý, xếp loại sử dụng công nhân viên chức.

Nhà nước của dân, do dân và vì dân là mục tiêu bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam. Để đáp ứng những yêu cầu của thời đại mới, cũng như những yên cầu bức thiết, quan trọng và cần thiết của người lao động, Đảng và Nhà nước cần có những chính sách đổi mời phù hợp.

Hy vọng nội dung bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích phục vụ cho quá trình nghiên cứu và học tập. Nếu còn bất kỳ thắc mắc hay có những đóng góp gì thêm vào cho chủ đề nội dung bài viết Bản chất của nhà nước chxhcn Việt Nam, mời bạn để lại nhận xét phía dưới để chúng mình cùng trao đổi thêm nhé!

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *