Cách mạng dân tộc dân chủ và Những phương pháp cách mạng là gì?

Cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ nhân dân diễn ra và để lại nhiều ý nghĩa cũng như bài học kinh nghiệm kinh nghiệm cho cách mệnh Việt Nam. Đặc biệt quan trọng hơn, cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ còn sử dụng nhiều phương pháp cách mệnh đúng đắn và vô cùng phù hợp hỗ trợ cho nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành được chiến thắng. Vậy đó là những phương pháp cách mệnh nào? Hãy cùng Bankstore.vn tìm hiểu cụ thể chi tiết hơn trong nội dung bài viết về chủ đề những phương pháp cách mệnh được sử dụng trong cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ.

Trào lưu dân tộc bản địa dân chủ 1919 – 1930 – Lịch sử dân tộc 12- Cô giáo Lê Thu


Trào lưu dân tộc bản địa dân chủ 1919 – 1930 là vấn đề rất quan trọng trong quá trình học tập cũng như ôn luyện thi THPTQG. việc này được Cô Lê Thu – giáo viên nổi tiếng và tay nghề cứng phân tích rất chặt chẽ và kĩ lưỡng qua các nội dung cụ thể như sau:

– Các nhân tố tác động đến trào lưu dân tộc bản địa dân chủ ở Việt Nam (1919 – 1930).

– Sự tồn tại song song của hai khuynh hướng (vô sản và tư sản) – là đặc điểm lớn số 1 của trào lưu dân tộc bản địa dân chủ (1919 – 1930).

– Khẳng định khuynh hướng cứu nước theo hàng phố Cách mệnh vô sản là khuynh hướng khách quan, đúng đắn, phù phù hợp với thực tiễn lịch sử vẻ vang Việt Nam.

Xem Thêm  AHBP là gì? Cùng tìm hiểu về AHBP

– Học trực tuyến tại: http://tuyensinh247.com

– Fanpage: https://fb.com/luyenthi.tuyensinh247/

Phương pháp sử dụng đấm đá bạo lực cách mệnh của quần chúng

Trong 15 năm đầu sau lúc Đảng được thành lập đã xác định sẽ áp dụng phương pháp sử dụng đấm đá bạo lực cách mệnh của quần chúng nhân dân và đặc biệt quan trọng thể hiện rõ qua hình thức khởi nghĩa. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cũng xác định rằng phương pháp cách mệnh chắc chắn “phải bằng hàng phố đấm đá bạo lực cách mệnh chứ không thể là hàng phố cải lương thỏa hiệp – không khi nào nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp.

Cùng với đó, cương lĩnh cũng nhận định rằng, để hoàn thành nhiệm vụ “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”, “làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập”. Vì vậy, Đảng quyết định chọn hình thức đấu tranh giành chính quyền sở tại và không chỉ đơn giản là đấu tranh giành chính quyền sở tại cho Đảng mà đấu tranh để Đảng trở thành Đảng cầm quyền, giành quyền lực chính trị cho nhân dân. Do vậy, tính chất của cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ đó là đấu tranh vừa mang tính chất dân chủ lại vừa mang tính chất của cuộc cách mệnh dân tộc bản địa.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mục tiêu đó là giành độc lập dân tộc bản địa, thống nhất Tổ quốc và tiến hành xây dựng chính sách dân chủ nhân dân, góp phần bảo vệ nền hòa bình trên thế giới. Do đó, tính chất của cuộc đấu tranh này đó đó là “cuộc kháng chiến của ta là một cuộc đấu tranh cách mệnh của nhân dân, cuộc chiến tranh tự vệ của dân tộc bản địa, là cuộc chiến tranh hợp chính nghĩa, cuộc chiến tranh tiến bộ”.

cách mạng dân tộc dân chủ và phương pháp bạo lực cách mạng

Sự quyết tâm của nhân dân ta trong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ

Phương pháp thắng từng bước trong cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ

Xuất phát điểm từ giai đoạn cách mệnh 1930 – 1935, các cuộc diễn tập cũng như tổng diễn tập trong các cao trào cách mệnh 30 – 31, 36 – 39, 39 – 45 đã cho thấy sự vận dụng tài tình phương pháp thắng từng bước của Đảng. Do vậy, cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ đã thu được những thắng lợi vô cùng to lớn. Cùng với đó, từ khởi nghĩa cục bộ từng phần ở địa phương sẽ tiến lên cuộc Tổng khởi nghĩa và giành thắng lợi từng bước.

Xem Thêm  Bệnh suy thận là gì? Những điều cần biết về căn bệnh suy thận này

Thẩm mỹ và nghệ thuật khởi cục bộ từng phần đã được diễn ra một cách rõ ràng nhất khi Nhật quần đảo chính Pháp vào trong ngày 9/3/1945 và thời cơ cục bộ được xuất hiện tạo ra thế “cài răng lược” để sở hữu thể tranh thủ thời gian dữ thế chủ động sẵn sàng chuẩn bị những tham dự cần thiết cho cuộc Tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến. Nhờ đó, cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ có rất nhiều lợi thế để giành chiến thắng.

Đến cuộc kháng chiến chống Pháp, phương pháp thắng từng bước đã được thực hiện gắn với ba giai đoạn chính thực hiện phương châm kháng chiến được đồng chí Trường Chinh nêu ra trong tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi: phòng ngự, cầm cự và tổng phản công. Cụ thể, trong giai đoạn phòng ngự, Đảng đã dữ thế chủ động khước từ việc đối đầu và chuyển sang tích cực phòng ngự, rút lui để bảo toàn lực lượng của ta. Cùng với đó, Đảng còn chỉ huy tiến công bộ phận và đã giành thắng lợi trong chiến dịch Việt Bắc khi Pháp sẵn sàng chuẩn bị có âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh”.

Khi chuyển sang giai đoạn cầm cự, Đảng lại dữ thế chủ động tiến công và quyết định mở chiến dịch Biên giới và giành thắng lợi vang dội. Đặc biệt quan trọng, chiến thắng này đã và đang góp phần vượt qua kế hoạch “lấy cuộc chiến tranh nuôi cuộc chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt” của thực dân Pháp. Sau đó, đến giai đoạn tổng tiến công, Đảng ta đã dữ thế chủ động tăng tốc cuộc kháng chiến đồng thời tổng phản công, giành thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ để kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và bọn can thiệp Mỹ.

Xem Thêm  Thuế xuất nhập khẩu là gì?

cách mạng dân tộc dân chủ và phương pháp thắng từng bước

Phương pháp từng bước thắng đã được nêu ra trong các giai đoạn đấu tranh

Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp

Đây là một trong những phương pháp cách mệnh được sử dụng hài hòa trong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ của nhân dân ta. Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp này được thể hiện như một sự kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa cũng như sức mạnh thời đại. Cùng với đó là sự việc kết hợp giữa sức mạnh trong nước cũng như sức mạnh quốc tế, phát huy tối đa sức mạnh mẽ của lực lượng chính trị quần chúng.

Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp còn được thể hiện rõ trong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ với cuộc Cách mệnh tháng 8/1945 giành thắng lợi hoàn toàn. Trong cuộc cách mệnh này, Đảng ta đã phát huy tối đa sức mạnh mẽ của toàn dân tộc bản địa cũng như đưa ra đường lối giải phóng dân tộc bản địa đúng đắn. Không những thế, Đảng còn tích cực sẵn sàng chuẩn bị những tham dự cần thiết cho cuộc khởi nghĩa và chớp lấy thời cơ tiến hành Tổng khởi nghĩa.

cách mạng dân tộc dân chủ và phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp

Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp được Đảng vận dụng một cách hiệu quả

Cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ nhân dân giành được thắng lợi một phần lớn là nhờ vào những phương pháp cách mệnh mà Đảng đề ra. Vì vậy, khi cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ kết thúc, nó đã để lại nhiều ý nghĩa lịch sử vẻ vang cũng như bài học kinh nghiệm kinh nghiệm quý báu.

Hy vọng nội dung bài viết trên đây của Bankstore.vn đã hỗ trợ các chúng ta có thể hiểu hơn về kiểu cách mạng dân tộc bản địa dân chủ cũng như những phương pháp cách mệnh được sử dụng trong cuộc cách mệnh này.

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *