TẤT TẦN TẬT thông tin cần thiết về cuộc Cách mạng Tân Hợi 1911

Cách mệnh Tân Hợi 1911 là một trong những cuộc cách mệnh dân chủ tư sản không triệt để tại Trung Quốc. Cuộc cách mệnh này đã hỗ trợ vô hiệu quyết sách phong kiến cổ hủ thành lập nên quyết sách dân chủ theo quyết sách và hệ tư tưởng mới. Cách mệnh Tân Hợi 1911 mang đến sức tác động ảnh hưởng to lớn với cách mệnh dân tộc bản địa dân chủ tại Việt Nam sau này. Cùng Bankstore.vn tìm hiểu thêm các thông tin về Cách mệnh Tân Hợi 1911 qua nội dung nội dung bài viết sau đây.

Tóm Tắt Cách Mạng Tân Hợi 1911


Lớp 11A1 Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn

Năm học 2018-2019

1.Phạm Nguyễn Ngọc Diệp

2.Ngô Hồng Hân

3.Nguyễn Bảo Hân

4.Đặng Ngọc Hoàng Minh

5.Nguyễn Phúc Minh Nhật

6.Nguyễn Bảo Nguyên

Tìm hiểu cách mệnh Tân Hợi lớp 11

Cách mệnh Tân Hợi lớp 11 là một trong những bài giảng quan trọng nằm trong lớp học dạy và học lịch sử dân tộc phổ thông lớp 11. Lịch sử vẻ vang đã ghi lại cuộc cách mệnh này còn tồn tại tên gọi là Cách mệnh Trung Quốc hay Cách mệnh 1911. Để sở hữu thêm những thông tin chi tiết cụ thể về cuộc cách mệnh này, cùng tham khảo kiến thức tổng hợp ở đây.

Nguyên nhân cuộc cách mệnh Tân Hợi

 • Cách mệnh Tân Hợi do sự xích mích thâm thúy giữa nhân dân với quyết sách phong kiến và đế quốc.
 • Bởi nhà Mãn Thanh hèn nhát cản trở sự phát triển của đất nước, đã trao quyền khai thác đường sắt cho bọn đế quốc, làm bán rẻ lợi ích của dân tộc bản địa.

Hoàn cảnh cách mệnh Tân Hợi 1911

Đầu xuân năm mới 1905, trào lưu đấu tranh chống phong kiến, chống đế quốc lan rộng khắp các tỉnh tại Trung Quốc. Nắm bắt tình hình Tôn Trung Sơn từ châu Âu về Nhật Bản với mục đích thành lập một chính đảng. Vào tháng 8-1905, chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc Trung Quốc – Liên minh hội ra đời. Thành phần của hộ này gồm có: tiểu tư sản, địa chủ, tư sản, đại biểu công nông, thân sĩ bất bình với nhà Thanh.

Xem Thêm  Quá trình hình thành và Đặc điểm xã hội của Các quốc gia cổ đại phương Tây

Dựa trên học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn, Liên minh hội đưa ra Cương lĩnh chính trị nêu rõ: “Dân tộc bản địa độc lập, dân quyền tự do, dân số sự sung sướng”. Thành lập Dân quốc, đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thực hiện quyền đồng đẳng về ruộng đất cho dân cày là mục tiêu của hội. Trào lưu cách mệnh Trung Quốc phát triển theo tuyến đường dân chủ tư sản dưới sự lãnh đạo của Liên minh hội.

Diễn biến của cách mệnh Tân Hợi 1911

 • Chính quyền sở tại Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” vào 09/05/1911. Từ đây quyền kinh doanh đường sắt sẽ tiến hành trao cho những nước đế quốc, quyền lợi dân tộc bản địa và nhân dân Trung Quốc bị bán rẻ. Sự kiện này đã châm ngòi cho một cuộc cách mệnh, gây nên một làn sóng căm phẫn công khai trong tầng lớp tư sản, quần chúng nhân dân.
 • Ngày 10-10-1911, ở Vũ Xương, Liên minh hội phát động khởi nghĩa => Cuộc Cách mệnh phát triển nhanh. Cuộc khởi nhanh chóng và lan rộng ra các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc sau thời điểm giành được thắng lợi.
 • Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh ngày 29-12-1911, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc. Tôn Trung Sơn được bầu làm người đứng đầu là Cơ quan chỉ đạo của chính phủ lâm thời, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Hiến pháp lâm thời được thông qua tại Quốc dân đại hội. Hội công nhận quyền tự do dân chủ và đồng đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên so với Cương lĩnh của Liên minh hội, hội không đề cập đến vấn đề ruộng đất của nông dân.
 • Một số lãnh đạo Liên minh hội nhận thấy thắng lợi bước đầu của cách mệnh đã chủ trương thương lượng với đại thần của triều đình Mãn Thanh – Viên Thế Khải. Theo như thương lượng Tôn Trung Sơn phải từ chức sau thời điểm ép buộc vua Thanh thoái vị. Từ đó vào tháng 2-1912 Tôn Trung Sơn từ chức.
 • Tháng 3 năm 1912, Viên Thế Khải tuyên bố nhậm chức Đại Tổng thống Trung Hoa Dân quốc => Cách mệnh Tân Hợi 1911 ngã ngũ. Cơ chế phong kiến quân phiệt trở lại nắm quyền làm chủ Trung Quốc.
Xem Thêm  Quá trình ra đời và Tổ chức nhà nước của nước Âu Lạc thời bấy giờ

diễn biến của cách mạng tân hợi 1911

Cách mệnh Tân Hợi Lật đổ quyết sách PK Mãn Thanh, lập ra nước Trung Hoa dân quốc

Kết quả của cách mệnh Tân Hợi

 • Kết quả quyết sách phong kiến triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này bị lật đổ.
 • Nước Trung Hoa Dân Quốc ra đời, ngã ngũ quyết sách quân chủ chuyên chế tồn tại nhiều năm ở Trung Quốc.
 • Công nhận quyền tự do dân chủ và đồng đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên về cơ bản cuộc cách mệnh này lại không mang đến kết quả triệt để.

Tính chất cách mệnh Tân Hợi là gì?

Trên thực tế cách mệnh Tân Hợi lớp 11 là cuộc đấu tranh lật đổ quyết sách phong kiến, chống chủ nghĩa đế quốc của nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên thực chất đây lại mà một cuộc cách mệnh dân chủ tư sản chưa triệt để. Cuộc cách mệnh là đã hỗ trợ lật đổ quyết sách phong kiến, thành lập nên chủ nghĩa dân chủ tư sản.

Cách mệnh Tân Hợi 1911 là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản chưa triệt để là vì:

 • Cuộc cách mệnh chưa lật đổ được hoàn toàn quyết sách phong kiến.
 • Cuộc CM cũng chưa chia được ruộng đất cho nhân dân.
 • Cuộc CM chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược.

Ý nghĩa của cách mệnh Tân Hợi

 • Cách mệnh Tân Hợi 1911 là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản đầu tiên có đường lối và giai cấp lãnh đạo cụ thể.
 • Cách mệnh đã ngã ngũ quyết sách quân chủ chuyên chế, lật đổ triều đại Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Ngoài ra cách mệnh cũng mang đến quyền tự do đồng đẳng cho nhân dân Trung Quốc. So với các nước trên thế giới thì Cách mệnh Tân Hợi 1911 thắng lợi đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ cho nhân dân thế giới.

Hạn chế của cách mệnh Tân Hợi

Cách mệnh Tân Hợi 1911 là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản không triệt để. Cuộc CM này tồn tại những mặt hạn chế như:

 • Không xử lý được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 • Không thủ tiêu tận gốc giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp
 • Chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược cũng như không dám đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc bản địa
 • Cuộc CM còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức.
Xem Thêm  Nước Việt Nam thời tam quốc: Tình hình - Bối cảnh và Bản đờ

hạn chế của cách mạng tân hợi 1911

Tôn Trung Sơn – Lãnh đạo của Cách mệnh Tân Hợi 1911

Cách mệnh Tân Hợi tác động ảnh hưởng đến Việt Nam như nào?

Thời gian đó, Việt Nam là một nước đang một cổ hai gông chịu áp bức của tất cả phong kiến và đế quốc thực dân. Thắng lợi của cuộc cách mệnh Tân Hợi đã tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và ý chí đấu tranh của nhân dân các nước Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây còn là một bài học kinh nghiệm xác đáng về đường lối lãnh đạo cũng như cách thức kết thúc cuộc chiến tranh, xử lý vấn đề cho Đảng ta sau này.

So sánh Cách mệnh tháng 2 ở Nga và Cách mệnh Tân Hợi

Điểm khác biệt cơ bản giữa Cách mệnh tháng 2 ở Nga và Cách mệnh Tân Hợi ở Trung Quốc là gì?

Hoàn cảnh của hai cuộc cách mệnh

 • CMXHCN Tháng 10: Nga hoàng bị lật đổ. Ở Nga 2 cơ quan ban ngành song song tồn tại. Cần có một cuộc CM để sắp xếp lại tình hình
 • CM Tân Hợi: Giai cấp TS Trung Quốc lớn mạnh. Trung Quốc bị trở thành thuộc địa nửa phong kiến.

Mục tiêu của hai cuộc cách mệnh

 • CMXHCN Tháng Mười: Đưa nước Nga tiến lên CNXH, Lật đổ CP LTTS.
 • CM Tân Hợi: Lật đổ quyết sách quyết sách PK Mãn Thanh, đưa TQ tiến lên quyết sách tư bản.

Lãnh đạo của hai cuộc cách mệnh

 • CMXHCN Tháng Mười: Giai cấp vô sản
 • CM Tân Hợi: Giai cấp tư sản

Tính chất của hai cuộc cách mệnh

 • CM tháng Mười: Cách mệnh XHCN
 • CM Tân Hợi: Cách mệnh DCTS.

Kết quả của hai cuộc cách mệnh

 • CM Tháng Mười: Lập ra nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới
 • CM Tân Hợi: Lật đổ quyết sách PK Mãn Thanh, lập ra nước Trung Hoa dân quốc

Bankstore.vn đã cung cấp đến quý vị và các bạn thông tin chi tiết cụ thể về cuộc Cách mệnh Tân Hợi 1911 qua nội dung nội dung bài viết trên đây. Hy vọng nội dung bài viết đã mang đến kiến thức hữu ích về chủ đề Cách mệnh Tân Hợi 1911. Chúc bạn luôn học tốt!.

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *