Giải chấp là gì? Khi nào và hậu quả giải chấp không đúng hạn?

Giải quyết tranh chấp tài sản là quy trình bắt buộc sau khi đã hoàn thành trả nợ. Chỉ sau khi giải quyết tranh chấp (đăng ký hủy thế chấp), tài sản thế chấp mới có thể tham gia vào các giao dịch dân sự khác mà không cần xin ý kiến từ ngân hàng cho vay. Vậy giải quyết tranh chấp là gì? Làm thế nào để đăng ký hủy thế chấp ngân hàng? Quy định về giải quyết tranh chấp theo luật pháp như thế nào?

1. Giải quyết tranh chấp là gì?

Giải quyết tranh chấp, hay còn được gọi là hủy thế chấp, là việc giải phóng tài sản đảm bảo, đã được thế chấp để vay vốn từ tổ chức cho vay. Điều này đồng nghĩa với việc các khoản vay đã được thanh toán đầy đủ, tất cả các điều khoản của khoản vay đã được thỏa mãn và người cho vay sẽ không còn quyền giữ tài sản đó. Nói cách khác, người đi vay đã hoàn trả đầy đủ khoản vay của họ cho người cho vay theo đúng thoả thuận (bao gồm cả gốc, lãi và các khoản thanh toán khác yêu cầu từ người cho vay). Do đó, giải quyết tranh chấp tại ngân hàng là bắt buộc đối với người đi vay khi đến hạn trả nợ gốc tại ngân hàng.

2. Giải quyết tranh chấp tại ngân hàng là gì?

Giải quyết tranh chấp tại ngân hàng là quá trình giải trừ tài sản đảm bảo đã được thế chấp để vay vốn từ ngân hàng. Điều này đồng nghĩa với việc các khoản vay từ ngân hàng đã được người vay thanh toán đầy đủ, tất cả các điều khoản của khoản vay đã được thoả mãn và ngân hàng không còn quyền giữ tài sản đó. Nói cách khác, người vay đã hoàn trả đầy đủ khoản vay của họ cho ngân hàng theo đúng thoả thuận. Tài sản đã được giải quyết tranh chấp có thể tham gia vào mọi giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến từ ngân hàng cho vay nữa.

3. Khi nào cần đăng ký hủy thế chấp (giải quyết tranh chấp)?

Đăng ký hủy thế chấp tài sản là quy trình bắt buộc đối với mỗi khoản vay có tài sản thế chấp để kết thúc hợp đồng giữa bên vay và bên cho vay. Thời hạn giải quyết tranh chấp với mỗi hợp đồng sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào các điều khoản đã thoả thuận giữa các bên. Tuy nhiên, nói chung, cần phải giải quyết tranh chấp khi đến thời hạn cuối cùng để thanh toán khoản vay và tránh trường hợp nợ xấu hay bị thanh lý tài sản.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp có thể giải quyết tranh chấp trước hạn hoặc đúng hạn nếu bên vay đáp ứng điều kiện thanh toán khoản vay trước thời hạn. Cụ thể:

– Giải quyết tranh chấp tài sản (nhà, đất, ô tô…) để giao dịch mua bán, tặng, chia tài sản thừa kế…

– Để gia hạn đất, chuyển mục đích sử dụng, hoàn công…

– Chuyển sang ngân hàng vay khoản mới để duy trì khoản vay hoặc vay thêm

– Giải quyết tranh chấp để chuyển tên vay khoản mới (vay ba bên mua tài sản)

– Hoán đổi tài sản có giá trị tương đương để đảm bảo khoản vay

Điều kiện để được giải quyết tranh chấp:

Theo Điều 21 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, bên thế chấp có thể đăng ký hủy thế chấp trong các trường hợp sau:

 • Chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo
 • Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp đảm bảo đã đăng ký bằng biện pháp đảm bảo khác
 • Thay thế toàn bộ tài sản đảm bảo bằng tài sản khác
 • Xử lý hết tài sản đảm bảo
 • Tài sản đảm bảo bị thiệt hại hoàn toàn; tài sản gắn liền với đất là tài sản đảm bảo bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Có án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp đảm bảo, tuyên bố biện pháp đảm bảo vô hiệu
 • Chấm dứt hoặc tuyên bố chấm dứt biện pháp đảm bảo trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật
 • Hủy đăng ký thế chấp quyền sở hữu tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở trong trường hợp chuyển nhượng đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật
 • Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý hết tài sản đảm bảo
 • Theo thỏa thuận của các bên

4. Thủ tục giải quyết tranh chấp tại ngân hàng như thế nào?

Theo Điều 48 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, thủ tục đăng ký hủy thế chấp được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

– Đối với địa phương đã thành lập bộ phận một cửa liên thông, nộp tại bộ phận đó.

– Đối với địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa, nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai (nếu là tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) nếu là hộ gia đình, cá nhân.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Xử lý yêu cầu

Văn phòng đăng ký đất đai ghi thông tin hủy thế chấp vào sổ địa chính và cấp Giấy chứng nhận.

– Thời gian thực hiện: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 13 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

5. Hậu quả nếu không giải quyết tranh chấp đúng hạn?

Khi đến hạn trả nợ gốc, khách hàng không giải quyết tranh chấp tài sản, có thể gây ra một số hậu quả như:

Đối với người vay:

 • Trở thành nợ quá hạn
 • Bị ghi lại thông tin tại CIC – Trung tâm thông tin ứng dụng về khoản vay quá hạn. Điều này sẽ khiến hồ sơ tín dụng của bạn trở thành “kém”, khó tiếp tục vay tiền ngân hàng trong tương lai.
 • Bị phạt vi phạm hạn mức thời hạn của ngân hàng
 • Liên tục bị ngân hàng liên hệ, gửi thông báo hoặc có nhân viên tới tận nhà nhắc thanh toán nợ

Đối với ngân hàng cho vay:

 • Ảnh hưởng đến uy tín và khả năng cho vay của nhân viên tín dụng của ngân hàng
 • Phải định giá và bán tài sản thế chấp của khách hàng
 • Ngân hàng nhà nước phải dự trữ tiền để bù đắp cho khoản vay gây giảm lợi nhuận của ngân hàng. Trường hợp dự trữ quá cao, ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện kiểm soát đặc biệt.

6. Tham khảo quy định về giải quyết tranh chấp theo pháp luật Hoa Kỳ:

Thế chấp là một hợp đồng pháp lý giữa bạn và người cho vay để đảm bảo khoản vay của bạn. Đây là một trong nhiều tài liệu mà bạn đã ký khi vay khoản vay thế chấp. Văn phòng ghi chú tại quận địa phương của bạn lưu trữ và xác nhận rằng người cho vay là chủ sở hữu thực sự của tài sản của bạn cho đến khi bạn trả hết khoản vay của mình. Quyền thế chấp cho người cho vay quyền lấy tài sản của bạn nếu bạn không trả lại khoản vay của mình. Quyền thế chấp cũng ngăn chặn bạn bán hoặc chuyển nhượng tài sản cho người khác cho đến khi bạn hoàn trả đầy đủ khoản vay của mình hoặc có người khác có trách nhiệm thanh toán khoản thế chấp của bạn theo quyền sở hữu pháp lý.

Giải quyết tranh chấp, hay còn được gọi là Giấy chứng nhận Thỏa mãn Thế chấp, là một tài liệu pháp lý được cung cấp bởi bên nhận thế chấp (tổ chức tài chính) để thông báo rằng khoản thế chấp đã được thanh toán đầy đủ, tất cả các điều khoản của khoản vay đã được thỏa mãn và không còn quyền giữ tài sản. Điều này có nghĩa là người đi vay đã hoàn trả đầy đủ khoản vay của họ cho người cho vay theo thoả thuận (bao gồm phí trễ hạn hoặc các khoản thanh toán khác yêu cầu từ người cho vay).

Việc giải phóng quyền giữ tài sản xảy ra khi người cho vay của bạn (“người giữ tài sản”) hủy bỏ yêu cầu của họ đối với tài sản của bạn (còn được gọi là “hủy bỏ” hoặc “từ bỏ” quyền giữ tài sản). Tùy thuộc vào quốc gia bạn sống, tài liệu chứng minh yêu cầu từ người cho vay của bạn có thể được gọi là “giải phóng quyền thế chấp” hoặc “giấy chứng nhận thỏa mãn”. Bằng cách ký vào bản giải phóng quyền thế chấp, người cho vay của bạn đang xác nhận rằng họ không còn có bất kỳ yêu cầu pháp lý nào đối với tài sản của bạn.

Khi tất cả các khoản vay đã được thanh toán hoàn toàn, nhân viên phục vụ phải xử lý quyền thế chấp với quận nơi ghi nhận thế chấp hoặc chứng thư tín chấp trong vòng 30-90 ngày, tùy thuộc vào quận. Tuy nhiên, nếu việc chuyển nhượng không được thực hiện đúng cách hoặc không đầy đủ tài liệu, quận sẽ từ chối việc giải phóng quyền thế chấp.

Chúng tôi đã giảm số lượng từ chối giải phóng quyền thế chấp, giúp giảm trách nhiệm pháp lý, làm hài lòng người vay và đảm bảo rằng quy trình đang được thực hiện hiệu quả với cách tiếp cận thực tế tốt nhất đã được cải thiện trong suốt 25 năm qua, bao gồm việc mua lại Công ty Tư vấn Tuân thủ Thế chấp và Tập đoàn Tài chính Orion. Cuối cùng, khi khối lượng thế chấp tăng lên, rủi ro không hiệu quả tăng lên, những hồ sơ bị từ chối và các vụ kiện cũng tăng lên.

Chúng tôi cam kết rằng tất cả các tài liệu cần thiết để xử lý thành công việc giải phóng quyền thế chấp là tài sản của bạn (ghi chú, thế chấp/chứng thư ủy thác, chuyển nhượng, quyền sở hữu, v.v.), chúng được cung cấp cho quận có thông tin chính xác về người vay (tên người vay, địa chỉ, v.v.), và tài liệu chính xác được cung cấp cho người vay để đóng vòng lặp.

Nội dung của việc giải quyết tranh chấp:

Khi bạn bán hoặc chuyển nhượng hợp pháp tài sản của mình cho người khác, nhân viên phục vụ khoản vay của bạn phải tham gia vào quá trình bán để đảm bảo tài sản thế chấp được giải phóng hoặc chuyển nhượng hợp pháp trước khi bạn có thể hoàn thành giao dịch. Khi bạn trả hết khoản vay mà chúng tôi đang xử lý, chúng tôi sẽ thanh toán cho người cho vay của bạn và đảm bảo rằng họ sẽ ký vào biên bản giải phóng quyền giữ tài sản/giấy chứng nhận thỏa mãn. Thay mặt bên cho vay của bạn, chúng tôi sẽ gửi tài liệu đó đến văn phòng lưu trữ địa phương hoặc cơ quan đăng ký đất đai của bạn. Sau khi văn phòng địa phương ghi lại và trả lại chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn.

Với sự kết hợp giữa dịch vụ gia công quy trình kinh doanh (BPO), phần mềm tự động hóa quy trình làm việc và quản lý tài liệu đám mây, MetaSource tối ưu hóa quy trình giải phóng quyền thế chấp để đảm bảo tuân thủ và tối đa hóa năng suất cho nhà cung cấp dịch vụ.

Khi nhận được bất kỳ tài liệu liên quan nào, qua thư từ, fax hoặc SFTP, quy trình làm việc của chúng tôi sẽ gửi biên bản giải phóng quyền thế chấp để đăng ký. Dịch vụ thư của chúng tôi nhận thư giấy, sau đó chuẩn bị, quét và lập chỉ mục các tài liệu này để đưa vào quy trình làm việc.

Việc giải phóng quyền giữ tài sản có thể được thực hiện bằng cách ghi lại điện tử với 1.600 hạt nhìn thấy hoặc in ra, gửi qua bưu điện và chuyển đến các quốc gia không liên quan đến giao dịch đặt cọc nếu cần thiết.

Chúng tôi cũng đảm bảo rằng các quận tuân thủ thông qua việc theo dõi thời gian mà các quận mất để ghi lại và trả lại tài liệu. Nếu một tài liệu không được trả lại trong vòng 30 ngày kể từ thời gian xử lý thông thường, MetaSource sẽ theo dõi để xác định xem tài liệu đã được ghi lại hay cần được gửi lại. Chúng tôi khuyên người vay trả lại biên bản giải phóng quyền thế chấp sau khi ghi lại, ngay cả ở những tiểu bang không yêu cầu điều này.

Trên thực tế, để hoàn thành giấy chứng nhận thỏa mãn việc giải quyết tranh chấp, chủ thể phải thực hiện các bước sau:

– Bước 1 – Xác định các bên

Các bên liên quan phải lập một tài liệu về giấy chứng nhận thỏa mãn tranh chấp. Hai bên chính là bên thế chấp và bên nhận thế chấp. Bên thế chấp là các cá nhân hoặc tổ chức đã thế chấp và trả tiền để mua một căn nhà, những người đã sử dụng căn nhà đó làm tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay. Bên nhận thế chấp là tổ chức tài chính hoặc tổ chức đã cung cấp tiền vay cho bên thế chấp, tiền này được sử dụng để mua căn nhà.

– Bước 2 – Điền và Ký

Người nhận thế chấp phải có chữ ký của Người thế chấp sau đã được chứng nhận. Một số tiểu bang có thể yêu cầu sự hiện diện của nhân chứng.

Thông tin sau cũng nên được bao gồm:

– Tên người nhận thanh toán

– (Các) chủ sở hữu tài sản thế chấp

– Tổng số tiền thế chấp

– Ngày thực hiện thế chấp

Mô tả chi tiết và hợp pháp về tài sản, bao gồm cả số hồ sơ thuế

Xác nhận rằng tất cả các khoản thanh toán đã được thực hiện đầy đủ

Xác nhận giải phóng người cho vay khỏi việc yêu cầu thế chấp tài sản

Ngày ký và chữ ký của tất cả các bên liên quan.

– Bước 3 – Nộp và Ghi lại biểu mẫu

Sau khi có chữ ký và được công chứng, tài liệu phải được ghi lại với Văn phòng Ghi chú Quận địa phương hoặc cơ quan Đăng ký Đất đai. Sau khi giấy chứng nhận thỏa mãn giải quyết tranh chấp được nộp một cách thích hợp, quyền thế chấp sẽ được hủy bỏ.

Hậu quả nếu không giải quyết tranh chấp đúng hạn

Mỗi tiểu bang có quy định về thời hạn khác nhau yêu cầu việc nộp Giấy chứng nhận thỏa mãn tranh chấp. Trong trường hợp bên cho vay hoặc bên tài chính không ghi lại và ký vào Biên bản Giải quyết tranh chấp, họ sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các tổn thất và phạt trả cho người vay. Ngoài ra, người vay có thể không thể bán tài sản trong tương lai nếu không cung cấp đủ giấy tờ pháp lý cho việc đã thanh toán đầy đủ.

Giấy chứng nhận thỏa mãn phải có một không gian trống cần thiết để Bộ ghi chú của Quận ghi lại. Khi đến lượt, Sở ghi chú sẽ gắn dấu trên tài liệu với một số nộp hồ sơ và bất kỳ thông tin bổ sung nào cần thiết, điều này giúp xác định và ghi lại tài liệu. Khoảng trống này nên để trống và không được làm giả.

Chứng thư chuyển nhượng là một văn bản pháp lý chuyển quyền sở hữu tài sản từ Người đã ủy thác trở lại người thế chấp. Tài liệu này được sử dụng để xác nhận rằng người vay đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ và khoản thanh toán đã nhận đủ theo Chứng thư ủy thác. Cả hai tài liệu đều phục vụ cùng một mục đích, tuy nhiên, một số tiểu bang ưu tiên sử dụng chứng chỉ tái tài chính khi một người vay tái tài chính cho một khoản vay thế chấp nhà.

Việc công chứng chứng thư thỏa mãn rất cần thiết để đảm bảo rằng tài liệu đã được xác minh bởi một quan chức theo quy định của nhà nước.

Giấy chứng nhận thỏa mãn tranh chấp phải được nộp cho cơ quan ghi chú Quận hoặc cơ quan đăng ký thành phố. Điều này xác nhận và chứng minh rằng thế chấp trước đây đã được thanh toán đầy đủ và không còn quyền giữ tài sản. Tài liệu cần thiết phụ thuộc vào tiểu bang, một số tiểu bang có thể yêu cầu sử dụng Chứng thư Công nhận thay vì Giấy chứng nhận thỏa mãn. Nếu giấy chứng nhận thỏa mãn không được ghi nhận, quyền giữ tài sản sẽ vẫn được giữ trên quyền sở hữu tài sản.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.