Tổng hợp những thông tin cần biết về mẫu tờ trình và Những mẫu tờ trình thông dụng hiện nay

Trong công việc mỗi ngày chúng ta có thể tiếp xúc với vô vàn các loại sách vở và giấy tờ với những mục đích khác nhau và tôi tin rằng bạn đã và đang từng nghe đến cái tên mẫu tờ trình. Với mục việc ghi nhận và tường thuật về những vấn đề đã xẩy ra cũng như đưa ra vấn đề mới để mọi người được biết và đưa ra phương pháp để giải quyết và xử lý. Đó cũng đây là lý do khiến cho loại văn bản này trở nên quan trọng và không thể thiếu trong mọi nơi thao tác. Để mọi người dân có cái nhìn tổng quát hơn thì hãy cùng tôi tham khảo nội dung bài viết về sau nhé!

Hướng dẫn lập tờ trình

NỘI DUNG CHÍNH CỦA TỜ TRÌNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Thành phần Ban quản lý dự án (BQLDA)

2. Chức năng, nhiệm vụ của BQLDA

3. Quyền hạn của BQLDA

4. Hoạt động của BQLDA

Trong số đó,

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BQLDA

– Trực tiếp quản lý triển khai và điều hành Dự án đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật. Gồm có các nhiệm vụ sau:

Lập kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện dự án

Lập thủ tục xin giấy phép xây dựng (nếu có)

Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kế hoạch đấu thầu) cho dự án

Tổ chức thực hiện quản lý ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng của Dự án giai đoạn trước và sau lúc thi công xây dựng Dự Án BĐS

Theo dõi quá trình thực hiện những nội dung góp vốn đầu tư của dự án. Khi có sự thay đổi về nội dung góp vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô của dự án thì phải giải trình cho Chủ góp vốn đầu tư dự án

Tổ chức /Phối phù hợp với tổ chấm thầu trong công tác thực hiện lựa chọn nhà thầu cho những gói thầu của Dự án theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, tổng dự toán trong trường hợp có đơn vị tư vấn thiết kế được Chủ góp vốn đầu tư dự án thuê thực hiện các nội dung này

Trường hợp được chủ góp vốn đầu tư dự án giao thực hiện việc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự án, tổng dự án cho từng hạng mục Dự Án BĐS hoặc toàn bộ gói thầu của dự án thì Ban quản lý dự án tự thực hiện

Xem xét, kiểm tra tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại bảng tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) nhưng phải phù phù hợp với tổng tiến độ và các cột mốc quan trọng đã được duyệt

Định hình tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án

Định hình các thay đổi liên quan đến thiết kế, thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường thiên nhiên và phòng chống cháy và nổ, chạy thử, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hoàn thành Dự Án BĐS, đào tạo vận hành; đề xuất Chủ góp vốn đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng tác động đến an toàn, chất lượng sản phẩm và tiến độ dự án

Theo dõi, đánh giá và nhận định và giải trình mức độ hoàn thành dự án

Giải trình các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của khá nhiều nhà thầu và yêu cầu các nhà thầu liên quan có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ góp vốn đầu tư

Tổ chức nghiệm thu sát hoạch hoàn thành từng hạng mục / gói thầu của dự án

Định hình chất lượng sản phẩm dự án

Xem xét việc huy động lực lượng, máy móc, thiết bị thi công của khá nhiều nhà thầu; đánh giá và nhận định biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu; kiểm tra việc lập nhật ký thi công của nhà thầu hàng ngày

Kiểm tra kế hoạch và các xét tuyển để tiến hành việc thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu sát hoạch và chuyển giao

Thực hiện công tác nghiệm thu sát hoạch khối lượng, thanh toán, quyết toán Hợp đồng đã ký kết kết với những nhà thầu và quyết toán dự án

Xem Thêm  Các mẫu hợp đồng mua bán thông dụng hiện nay

Quản lý và lưu trữ các hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án tại những giai đoạn thực hiện nhiệm vụ kể từ thời điểm ngày thành lập ban và quản lý hồ sơ tài liệu từ giai đoạn sẵn sàng chuẩn bị góp vốn đầu tư đến giai đoạn nghiệm thu sát hoạch đưa Dự Án BĐS vào khai thác vận hành theo quy định của Chủ góp vốn đầu tư dự án

Tổ chức kiểm tra, đánh giá và nhận định công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường thiên nhiên của khá nhiều nhà thầu thi công trên công trường thi công, độn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường thiên nhiên và phòng chống cháy và nổ của khá nhiều nhà thầu

Tổ chức, chủ trì các cuộc họp giao ban tại công trường thi công và tham gia các cuộc họp do Chủ góp vốn đầu tư chủ trì

Xem xét, kiểm tra các giải trình định kỳ (ngày, tuần, tháng) và các giải trình khác của nhà thầu, của Ban giám sát và giải trình cho Cấp thẩm quyền xem xét

Xử lý các khiếu nại liên quan, các sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

Phối phù hợp với các đơn vị được Chủ góp vốn đầu tư giao giám sát sát hoạt động của Ban quản lý dự án

QUYỀN HẠN CỦA BQLDA

– Tương tác phối phù hợp với các member, đơn vị liên quan trong và ngoài công ty để thực hiện công tác quản lý dự án

– Thu thập thông tin, tài liệu, các hồ sơ…có liên quan trong quá trình thực hiện công việc

– Thâm mưu ,đề xuất các ý kiến lên Cấp thẩm quyền liên quan quá trình quản lý thực hiện dự án

HOẠT ĐỘNG CỦA BQLDA

– Trưởng phòng ban có trách nhiệm phân Công vai trò, nhiệm vụ của khá nhiều thành viên và tổ chức lãnh đạo triển khai dự án

– BQLDA tổ chức họp định và đột xuất theo yêu cầu của khá nhiều Cấp thẩm quyền

– Ban quản lý dự án tự giải thể sau lúc nghiệm thu sát hoạch hoàn thành, đưa vào sử dụng và sau lúc hoàn thành nhiệm vụ.

I. Những mẫu tờ trình phổ biến nhất

1. Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Khi công ty, văn phòng có nhân sự đột xuất, bạn phải phải viết tờ trình lên lãnh đạo cấp trên. Mục đích để giải trình về sự việc thay đổi nhân sự có trong doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình thao tác được hoàn hảo và không gặp vấn đề gì về mặt pháp lý.

Mẫu tờ trình về vấn đề bổ sung nhân sự đột xuất Mẫu tờ trình về vấn đề bổ sung nhân sự đột xuất

Tải về mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

2. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

Tờ trình đề nghị sửa chữa là một trong những loại tờ trình mà được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Nó được sử dụng ở những doanh nghiệp, cơ quan và các tổ chức với mục đích là trình lên cấp trên đề nghị sửa chữa, tu bổ các cơ sở vật chất.

So với mẫu tờ trình này thì nội dung mà người viết phải thực hiện đó là hoàn thành 2 bảng nội dung. Nó gồm có thông tin về tình hình cơ sở vật chất ở thời điểm hiện tại của doanh nghiệp. Và thứ hai là bảng dự trù ngân sách đầu tư sẽ phải chi ra cho việc sửa chữa này. Để đảm bảo sự khoa học và cấp trên đơn giản hơn nhiều đọc, nội dung tờ trình cần phải được ghi rõ ràng: hiện trạng ra sao, nhu cầu, dự toán ngân sách cũng như nguồn vốn lấy từ đâu ra.

Một yêu cầu khác nữa của tờ trình đề nghị sửa chữa là phải thống kê tổng mức giá thành phải chi ra cho việc sửa chữa, mong muốn được cơ quan cấp trên hỗ trợ bao nhiêu. Để từ đó thì đơn vị cấp trên mới nắm được và tiến hành kiểm soát và điều chỉnh, xử lý theo như đúng với quy định. Bạn cũng hãy nhờ rằng ghi thêm thời gian thực hiện khi nào, dự kiến khi nào hoàn thành nhé.

Tờ trình đề nghị sửa chữa - Mẫu 1Tờ trình đề nghị sửa chữa – Mẫu 1

Tờ trình đề nghị sửa chữa - Mẫu 1Tờ trình đề nghị sửa chữa – Mẫu 1

Tờ trình đề nghị sửa chữa - Mẫu 2Tờ trình đề nghị sửa chữa – Mẫu 2

3. Mẫu tờ xin ngân sách đầu tư

Mẫu tờ xin ngân sách đầu tư được sử dụng khá nhiều bởi vì các doanh nghiệp, cơ quan … có nhu cầu sử dụng tiền cho những hoạt động sinh hoạt chung nhiều và thường xuyên. Để tờ trình được xem xét, phê duyệt và đồng ý thì bản tờ trình phải biết phương pháp soạn thảo, đảm bảo tính khoa học, rõ ràng những khoản cần phải chi tiêu, độ chính xác, rõ ràng cào nhiều càng tốt.

Xem Thêm  Cách lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn và Một số biên bản điều chỉnh hóa đơn thông dụng hiện nay

Nội dung chính của tờ trình xin ngân sách đầu tư gồm có những vấn đề sau đây:

 • Đầu tiên là phải có đủ quốc hiệu và tiêu ngữ bởi đó cũng là một trong những loại biểu mẫu hành chính.
 • Kính gửi: Kính gửi đến đơn vị cấp trên (đây là đơn vị tiếp nhận, xem xét và phê duyệt tờ trình)
 • Tờ trình đưa thành lập bởi những nhu cầu và địa thế căn cứ ra sao.
 • Làm tường trình vì những lý do gì: Lý do phải xác đáng, chính xác và cấp thiết.
 • Khi nhận được ngân sách đầu tư thì sẽ thực hiện và sử dụng vào những mục đích, công việc gì?

Một vài lưu ý quan trọng khi tiến hành soạn thảo tờ trình xin ngân sách đầu tư

 • Khi soạn thảo nội dung thì hãy chú ý đến sự việc khoa học, rõ ràng cũng như chính xác, tin cậy. Điều đó đảm bảo cấp trên đơn giản hơn nhiều dàng nắm bắt được vấn đề mà các cấp dưới đang gặp phải và quyết định có nên phê duyệt ngân sách đầu tư hay là không?
 • Lý do đưa ra để xin ngân sách đầu tư phải thật sự thuyết phục, ngân sách xin phải thực hiện cho những công việc cần thiết, không được lãng phí số tiền đã được cấp trên hỗ trợ.

Tờ trình xin kinh phí - Mẫu 1 Tờ trình xin ngân sách đầu tư – Mẫu 1

Tờ trình xin kinh phí - Mẫu 2Tờ trình xin ngân sách đầu tư – Mẫu 2

Tải về tờ trình xin ngân sách đầu tư

4. Mẫu tờ điều động cán bộ

Mẫu tờ về việc điều động cán bộ được thực hiện nhằm mục tiêu điều động các cán bộ từ đơn vị, doanh nghiệp này sang đơn vị, doanh nghiệp khác. Tờ trình này sẽ tiến hành trình lên những đơn vị có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

Trong tờ trình điều động cán bộ phải đảm bảo đầy đủ các thông tin:

 • Cán bộ được điều động là ai? Đang giữ vị trí gì ở cơ quan cũ.
 • Đơn vị mới chuyển đến là gì? Được giữ chức vụ gì ở đơn vị mới?
 • Điều động vào thời gian nào, tại sao lại phải tiến hành điều động.

Tờ trình điều động cán bộ Tờ trình điều động cán bộ

Tờ trình điều động cán bộ Tờ trình điều động cán bộ

Tải về tờ trình điều động cán bộ

5. Mẫu tờ trình đề nghị ra quyết định nghỉ hưu

Đây là văn bản của member viết và trình bày lên cấp lãnh đạo, cấp trên trực tiếp để trình xin việc ra quyết định nghỉ hưu với những người có đủ xét tuyển nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Tờ trình đề nghị quyết định nghỉ hưuTờ trình đề nghị quyết định nghỉ hưu

Tải về mẫu tờ trình ra quyết định nghỉ hưu

6. Mẫu tờ trình phê duyệt dự án góp vốn đầu tư xây dựng

Loại tờ trình này được soạn thảo nhằm mục tiêu phê duyệt các dự án góp vốn đầu tư xây dựng. Chính vì vậy, các thông tin trong tờ trình phải rõ ràng, càng rõ ràng và cụ thể càng tốt. Gồm có: nội dung mong muốn phê duyệt là là, thông tin về dự án cụ thể ra sao …

Mẫu tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựngMẫu tờ trình phê duyệt dự án góp vốn đầu tư xây dựng

Tải về tờ trình phê duyệt dự án góp vốn đầu tư xây dựng

7. Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở, từ đó ban chấp hành công đoàn có thể đi vào hoạt động thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ của ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở - Mẫu 1Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở – Mẫu 1

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở - Mẫu 2Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở – Mẫu 2

Tải về tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở

8. Mẫu tờ trình thẩm định dự án

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Tờ trình thẩm định dự án góp vốn đầu tư xây dựng Dự Án BĐS

Tải về mẫu tờ trình thẩm định dự án góp vốn đầu tư xây dựng Dự Án BĐS

9. Mẫu tờ trình đề nghị về việc học xá tiếng dân tộc bản địa thiểu số

Mẫu tờ trình đề nghị về việc học xá tiếng dân tộc bản địa thiểu số là mẫu tờ trình được cơ quan, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc học xá tiếng cho dân tộc bản địa thiểu số. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin cơ quan tổ chức đề nghị, nội dung đề nghị, tên dân tộc bản địa thiểu số đề nghị dạy chữ …

Mẫu tờ trình đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu sốMẫu tờ trình đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu sốMẫu tờ trình đề nghị về việc học xá tiếng dân tộc bản địa thiểu số

Tải về tờ trình đề nghị về việc day học tiếng dân tộc bản địa thiểu số

10. Mẫu tờ trình dự thảo văn bản

Mẫu tờ trình dự thảo văn bản là mẫu bản tờ trình được member lập ra để trình báo lên cơ quan cấp trên về việc trình báo dự thảo, dự án văn bản. Mẫu tờ trình nêu rõ tên dự án, thẩm quyền phát hành, nội dung, mô tả các văn bản kèm theo, quy trình soạn thảo văn bản …

Xem Thêm  Tổng hợp những điều cần biết về Mẫu đơn ly hôn

Mẫu tờ trình dự thảo văn bảnMẫu tờ trình dự thảo văn bản

Tải về tờ trình dự thảo văn bản

II. Tổng quan về mẫu tờ trình

Để đã sở hữu cái nhìn chung hơn về mẫu tờ trình cũng như giải đáp các thắc mắc thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tổng quan về tờ trình.

1. Mẫu tờ trình là gì?

Mẫu tờ trình là một loại văn bản được sử dụng phổ biến trong công việc hiện nay. Nó được xem như một bản tường trình lại nội dung và diễn biến của một vấn đề nào này đã hoặc chưa xẩy ra để thông báo đến những người dân có liên quan, có trách nhiệm. Điều này giúp mọi người đã sở hữu những thông tin cần thiết để sở hữu thể đơn giản hơn nhiều dàng giải quyết và xử lý các vấn đề cũng như cho ý kiến, lấy biểu quyết.

Mẫu tờ trình của công ty thủy điệnMẫu tờ trình của công ty thủy điện

Có rất nhiều mẫu tờ trình khác nhau với những mục đích phục vụ công việc khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản thì những mẫu tờ trình là việc bộc bạch về một vấn đề nào này đã, có thể xẩy ra từ member này với những member khác. Việc làm này mang đến sự việc dân chủ và giúp giải quyết và xử lý các vấn đề đang đề cập để mọi việc được hoàn thiện một cách thuận lợi hơn.

2. Những lưu ý khi viết tờ trình

Để tránh những sai lầm trong lập mẫu tờ trình thì bạn phải lưu ý những yêu cầu sau đây:

 • Ở phần nêu lý do cũng như địa thế căn cứ thì phải viết giọng văn phù hợp, sao cho thể hiện được nhu cầu khách quan cũng như hoàn cảnh thực tế yên cầu.
 • Trong phần đề xuất: ở phần này thì yên cầu phải có tính thuyết phục. Giọng văn cần phải đảm bảo cụ thể, rõ ràng. Chú ý không nên nói kiểu chung chung làm người khác rất khó hiểu. Nếu đưa ra các luận cứ thì bạn phải phải chọn lọc thông tin, số liệu tin cậy, đảm bảo sự chính xác tuyệt đối.
 • Trong tờ trình, bạn phải phải nêu rõ được những lợi ích cũng như những khó khăn, cản trở trong những phương án. Cần phải nêu khách quan, tránh đưa ra những nhận xét chủ quan hay thiên vị theo ý kiến member.
 • Phần kiến nghị: Kiến nghị đưa ra phải thực sự xác đáng, mang văn phong lịch sự, đúng chuẩn mực, nhã nhặn. Ngoài ra, nội dung, ý kiến đề xuất phải có sự khả thi, thực hiện được. Điều đó mới tạo ra niềm tin và đơn giản hơn nhiều dàng hỗ trợ cho cấp trên phê duyệt.
 • Ngoài ra, trong mẫu tờ trình, bạn cũng xuất hiện thể đính kèm thêm phụ lục. Nó giúp minh hoạ cho những phương án đã được nêu ra.

III. Bố cục tổng quan của mẫu tờ trình

1. Yêu cầu khi soạn thảo tờ trình

Khi soạn thảo, để tờ trình được đúng chuẩn và khoa học thì bạn phải phải chú ý những yêu cầu sau đây:

 • Để làm nổi bật lên những nhu cầu bức thiết cần trình duyệt, bạn cân phân tích địa thế căn cứ thực tế để làm rõ vấn đề.
 • Chủ đề xin cấp trên phê duyệt cần phải cụ thể, rõ ràng.
 • Những kiến nghị, đề xuất đưa ra phải hợp lý.

2. Bố cục tổng quan của tờ trình

Một mẫu tờ trình thì sẽ có được bố cục tổng quan gồm 3 phần:

Phần 1: Đưa ra lý do cần phải làm trình duyệt, viết tờ trình.

Phần 2: Đưa ra phần nội dung các vấn đề mà bạn muốn đề xuất. Cần nêu theo thứ tự, có khoa học. Trong phần này cần nêu ra các phương án cũng như phân tích và chỉ ra phương án nào mang tính chất khả thi nhất.

Phần 3: Đưa ra những đề nghị, kiến nghị lên cấp trên (hỗ trợ sửa chữa để sở hữu thể đảm bảo được những vấn đề về xét tuyển vật chất giúp thao tác nhanh chóng và hiệu quả hơn).

Các mẫu tờ chúng tôi vừa giới thiệu đến bạn đọc đều được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Hy vọng, qua các thông tin này, bạn đọc đã xác định được trong những trường hợp cụ thể nên viết kiểu tường trình nào và viết thế nào cho hợp lý.

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.