TẤT TẦN TẬT Những thông tin cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một cụm từ được nhắc đến rất nhiều. Và hầu như ai cũng biết về khái niệm này. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về loại thuế này? Những ai phải đóng thuế thu nhập member, nó có tác dụng, vai trò ra sao? Đóng thuế ở đâu? Tất cả những vấn đề này sẽ tiến hành chúng tôi giải đáp ngay trong nội dung bài viết về sau.

Thuế thu nhập Doanh nghiệp là gì? Phương pháp tính thuế Thu nhập doanh nghiệp?

Thuế thu nhập Doanh nghiệp là gì? [Chủ đề “CIT” – Phần 1 | ACCA F6 Video Lectures]

Xem nội dung bài viết tại: https://tuonthi.com/cit-la-gi/

Các bạn hãy nhớ là Share & Like để ủng hộ bọn mình nhé!

© Bản quyền thuộc về Tuonthi.com ☞ Không được up lại

I. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế gắn liền với việc tồn tại, phát triển của Nhà nước. Là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào thì cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuỳ thuộc vào bản chất của Nhà nước và cách thức Nhà nước sử dụng, các nhà kinh tế tài chính có nhiều quan điểm về thuế khác nhau.

Hiểu đúng về thuế thu nhập doanh nghiệpHiểu đúng về thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Khái niệm

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của không ít doanh nghiệp.

Thuế TNDn là loại thuế trực thu và đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp Thuế TNDn là loại thuế trực thu và đánh vào lợi nhuận của không ít doanh nghiệp

Hiện nay ở những nước phát triển, tthuế TNDN giữ vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng trong việc đảm bảo ổn định thu nhập ngân sách Nhà nước và thực hiện phân phối thu nhập. Mức thuế cao hay thấp áp dụng cho những chủ thể thuộc đối tượng người dùng nộp thuế TNDN là khác nhau. Điều đó phụ thuộc vào quan điểm điều tiết thu nhập và mục tiêu đề ra trong phân phối thu nhập của từng quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử hào hùng nhất định.

2. Sự ra đời của thuế

Sự ra đời của thuế thu nhập doanh nghiệp xuất phát từ nhu cầu tài chính của Nhà nước. Ở Việt Nam, Luật thuế TNDN được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/5/1997. Và có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01/01/1999 thay cho Luật thuế lợi tức.

Thuế ra đời là nhu cầu tất yếu và xuất phát từ nhu cầu tài chính của Nhà nước Thuế ra đời là nhu cầu tất yếu và xuất phát từ nhu cầu tài chính của Nhà nước

Cùng với công cuộc cải cách thuế bước I năm 1990, Luật thuế lợi tức đã được cho ra đời. Tuy nhiên, qua 8 năm thực hiện, Luật thuế lợi tức từ từ bộc lộ nhiều nhược điểm. Và không còn phù phù hợp với tình hình kinh tế tài chính Việt Nam trong giai đoạn mới: giai đoạn mở rộng quan hệ hợp tác với những nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được cho ra đời. Nhằm đảm bảo sự phù phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường trong giai đoạn mới.

2. Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN là thuế trực thu. Vì vậy đối tượng người dùng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các doanh nghiệp, các nhà góp vốn đầu tư thuộc các thành phần kinh tế tài chính khác nhau đồng thời cũng là người chịu thuế.

Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệpĐặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của không ít doanh nghiệp hoặc các nhà góp vốn đầu tư. Thuế TNDN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế. Nên chỉ có thể lúc các doanh nghiệp, các nhà góp vốn đầu tư kinh doanh có lợi nhuận mới phải nộp thuế TNDN.

3. Đối tượng người sử dụng nộp thuế TNDN

Vậy, những đối tượng người dùng nào phải nộp thuế TNDN. Về sau là các thông tin cụ thể nhất

Những đối tượng nào phải nộp thuế TNDN Những đối tượng người dùng nào phải nộp thuế TNDN

3.1 Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN)

Người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), gồm có:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

3.2 So với doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế khi đối chiếu với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam
 • DN nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế khi đối chiếu với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó;
 • DN nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế khi đối chiếu với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này sẽ không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú;
 • Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế khi đối chiếu với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

4. Thuế suất thuế TNDN

Dựa vào thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong số đó:

 • Thu nhập chịu thuế trong kỳ là thu nhập từ các hoạt động sinh hoạt sản xuất, kinh doanh và các thu nhập khác.
 • Thuế suất thuế TNDN là mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế.
 • Tỷ lệ thuế suất dựa trên khối lượng thu nhập hay tài sản chịu thuế (đơn vị: %)
 • Hiện nay mức thuế suất thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đang rất được áp dụng tại Việt Nam là 20% với những ngành bình thường.

Mức thuế suất thuế TNDNMức thuế suất thuế TNDN

Và ở một số ngành đặc thù, mức thuế suất TNDN có những mức khác nhau, cụ thể:

 • Hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí: 32 tới 50%.
 • Hoạt động thăm dò và khai thác các mỏ tài nguyên quý và hiếm (đất hiếm, bạc, vàng, thiếc, bạch kim, kim cương, đá quý…) là 50% và nếu 70% diện tích quy hoạnh khai thác đó nằm ở nơi có tham dự kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng khó khăn thì giảm xuống còn 40%.
 • Một số doanh nghiệp được quy định tại Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 10-20%.

II. Thời hạn khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Lưu ý:

Hiện nay, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Địa thế căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh. Thì doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN (Theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT0-BTC).

Thời hạn nộp sơ quyết toán thuế năm. Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ thời điểm ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (thường sẽ là ngày 31/3 thường niên – nếu không trùng ngày nghỉ).

Cần thực hiện đúng thời gian khai nộp thuế cho nhà nướcCần thực hiện đúng thời gian khai nộp thuế cho nhà nước

III. Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC). Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN năm 2018 phải nộp được xác định theo công thức sau:

 • Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ khoa học và cử nhân x Thuế suất thuế TNDN
 • Trong số đó, thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:
 • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
 • Theo Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định theo công thức sau:
 • Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – ví tiền được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Lưu ý: Thuế suất TNDN năm 2018 là 20% (Theo Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

IV. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu?

Sau khoản thời gian làm quyết toán thuế, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp phải chú ý những vấn đề sau:

Nộp thuế TNDN ở đâuNộp thuế TNDN ở đâu

 • Người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn trực thuộc cho CQT quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc;
 • Nếu NNT có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc dó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN. Người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc;
 • Nếu NNT có cơ sở sản xuất (tính cả cơ sở gia công và lắp ráp) thì hạch toán phụ thuộc hoạt động tai địa phận tỉnh, TP trực thuộc TW khác với địa bản nơi đơn vị đóng trụ sở chính khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc;
 • Với những tập đoàn kinh tế tài chính hay tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán doanh thu, ngân sách, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN với CQT quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

V. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công minh xã hội.

Thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò quan trọng, là công cụ hỗ trợ cho Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập. Đồng thời đảm bảo được công minh xã hội.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ điều tiết thu nhập

Trong tham dự nền kinh tế thị trường thị trường ở nước ta, tất cả những thành phần kinh tế tài chính đều phải có quyền tự do kinh doanh và đồng đẳng trên cơ sở pháp luật. Các doanh nghiệp với lực lượng lao động có tay nghề cao, năng lực tài chính mạnh thì doanh nghiệp đó sẽ sở hữu được ưu thế và có cơ hội để nhận được thu nhập cao; ngược lại các doanh nghiệp với năng lực tài chính, lực lượng lao động bị hạn chế sẽ nhận được thu nhập trung bình, thậm chí là không có thu nhập. Ðể hạn chế nhược điểm đó, Nhà nước sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp làm công cụ điều tiết thu nhập của không ít chủ thể có thu nhập cao, đảm bảo yêu cầu đóng góp của không ít chủ thể kinh doanh vào ngân sách Nhà nước được công minh, hợp lý.

Thuế TNDN giúp cho nhà nước điều tiết thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội Thuế TNDN hỗ trợ cho nhà nước điều tiết thu nhập và đảm bảo công minh xã hội

Phạm vi áp dụng của thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức kinh tế tài chính, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tài chính hoạt động sản xuất, kinh doanh có sinh lời. Nền kinh tế thị trường thị trường nước ta ngày càng phát triển và ổn định, tăng trưởng kinh tế tài chính được giữ vững ngày càng cao, các doanh nghiệp càng phát triển cả về số lượng cũng như quy mô tổ chức, năng lực quản lý, tài chính và phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngày càng mang lại nhiều lợi nhuận thì khả năng huy động nguồn tài chính cho ngân sách Nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp ngày càng dồi dào.

2. Là công cụ khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển theo khunh hướng kế hoạch, chiến lược, phát triển toàn diện của Nhà nước.

Là phần quan trọng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển Là phần quan trọng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển

Xuất phát từ bản chất và chức năng của mình nên thuế (trong đó có thuế thu nhập doanh nghiệp) được sử dụng làm công cụ để phát triển kinh tế tài chính và đảm bảo công minh xã hội.

Hy vọng, với những chia sẻ của chúng tôi về thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn đọc đã nắm vững hết về những vấn đề này. Có những cái nhìn đúng đắn nhất, thực hiện trách nhiệm nộp thuế đầy đủ.

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.