Kế toán quản trị là gì? – Các thông tin hữu ích về kế toán quản trị

Kế toán quản trị là một thuật ngữ được dùng nhiều trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ kế toán quản trị là gì và các thông tin hữu ích về KTQT. Bài viết sau đây sẽ mang đến cho bạn những thông tin chi tiết về vấn đề này.

Kế toán quản trị là gì?
Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là một trong những nhánh mới của ngành nghề kế toán. Nó có  mặt trong khoảng 15 năm trở lại đây và trở thành xu thế mới của ngành nghề kế toán hiện đại. Theo đó, KTQT được hiểu là một lĩnh vực chuyên môn của kế toán, nắm bắt các vấn đề thực trạng, đặc biệt là tình trạng tài chính của doanh nghiệp.

Từ đây, các vấn đề về thực trạng tài chính của doanh nghiệp sẽ được làm rõ, giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp quyết định phần vận hành tài chính một cách tốt nhất. Điều này là vô cùng quan trọng để kiểm soát doanh nghiệp.

Sẽ có hai dạng thông tin mà KTQT sẽ cung cấp bao gồm thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. Đây được gọi là thông tin quản lý. Chính vì vậy, những thông tin quản trị không đơn thuần là thông tin tài chính.

Báo cáo kế toán quản trị là gì?

Báo cáo KTQT là một trong các báo cáo quan trọng và cần thiết để các nhà quản lý doanh nghiệp lấy làm cơ sở đưa ra các quyết định và chiến lược phát triển cho công ty.

Các loại báo cáo quản trị gồm:

 • Báo cáo doanh thu
 • Báo cáo chi tiết lợi nhuận
 • Báo cáo hàng tồn kho
 • Báo cáo các khoản phải trả
 • Báo cáo phải thu khách hàng

Tham khảo thêm bài viết Chi phí tài chính là gì? 8 vấn đề liên quan đến chi phí tài chính để hiểu rõ từng loại báo cáo

Báo cáo kế toán quản trị
Báo cáo kế toán quản trị

Vai trò của kế toán quản trị đối với doanh nghiệp

Việc điều hành doanh nghiệp rất cần đến các giám đốc điều này, các nhà quản lý này sẽ đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động hằng ngày sẽ xoay quanh xử lý thông tin, chính vì vậy nó có vai trò cung cấp những thông tin tài chính cho các giám đốc điều. Từ đó, giám đốc đưa ra những quyết định về sử dụng các nguồn lực tài chính, cũng như các đòn bẩy tài chính một cách hợp lý. (Tìm hiểu thêm về các đòn bẩy tài chính qua bài viết Công ty tài chính là gì? Một số công ty tài chính ở Việt Nam )

Trước khi đưa ra quyết định, ban giám đốc hoặc nhà điều hành cần chuẩn bị:

 • Kế hoạch: Kế hoạch kinh doanh rõ ràng vào đầu các năm tài chính và mục tiêu của họ là đưa công ty cán đích doanh thu.
Kế hoạch tài chính phát triển trong tương lai của doanh nghiệp
Kế hoạch tài chính phát triển trong tương lai của doanh nghiệp
 • Điều hành: Trong việc tổ chức, nhà quản lý sẽ quyết định cách liên kết tốt nhất giữa tổ chức, con người với các nguồn lực lại với nhau sao cho kế hoạch được thực hiện có hiệu quả nhất.
 • Kiểm soát: Sau khi đã lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, các giám đốc điều hành là người phải kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện chức năng kiểm tra, họ sử dụng các bước công việc cần thiết để đảm bảo cho từng bộ phận và cả tổ chức đi theo đúng kế hoạch đã vạch ra.
 •  Ra quyết định: Ra quyết định là việc thực hiện những lựa chọn hợp lý trong số các phương án khác nhau. Quyết định này sẽ xuyên suốt trong việc quản lý của tổ chức, từ đó thống nhất thực hiện và kiểm tra đánh giá.

Các thông tin hữu ích về kế toán quản trị

Hiện nay, KTQT được xem là yếu tố quan trọng của doanh nghiệp hiện đại.

( Tham khảo thêm bài viết Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì? để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp hiện đại)

Việc thu thập các thông tin sẽ nhanh chóng giúp nhà quản lý có sự điều chỉnh, rà soát phù hợp để lên kế hoạch tổ chức, thay đổi và điều hành công ty một cách tốt nhất. Giám đốc sản xuất sẽ vạch kế hoạch và quyết định phương án phù hợp mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu những thông tin hữu ích về kế toán quản trị
Tìm hiểu những thông tin hữu ích về kế toán quản trị

Ảnh hưởng của kế toán tài chính tới công ty bao gồm:

 • Ảnh hưởng đến phương án sản xuất
 • Các chương trình và dự án marketing, khuyến mãi, quảng cáo
 • Ảnh hưởng đến việc huy động nguồn vốn và đầu tư
 • Phân tích các thông tin hữu ích cho cấp quản lý về thông tin nội bộ
 • Phân hóa kế hoạch và điều phối nguồn lợi của công ty trong tương lai.

So sánh kế toán tài chính và kế toán quản trị

KTQT và kế toán tài chính giống nhau là đều đề cập đến các vấn đề kinh tế trong doanh nghiệp và phải quan tâm đến các hạng mục như tài sản, nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí,… Các thông tin, số liệu thu thập đều dựa trên những ghi chép của kế toán và phải biểu hiện được trách nhiệm của người quản lý. Cả kế toán tài chính lẫn KTQT đều là công cụ quản lý doanh nghiệp

Tuy nhiên, 2 vị trí kế toán này vẫn có sự khác biệt. Sự khác biệt được thể hiện qua đối tượng sử dụng thông tin, nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin, tính pháp lý của kế toán, đặc điểm của thông tin và hình thức báo cáo sử dụng.

Xu hướng mới của Kế toán quản trị hiện đại

Hiện nay, người làm kế toán tài chính bắt kịp xu hướng của ngành nghề hiện đại, với sự thay đổi của khoa học công nghệ. Theo đó, các kế toán viên trước đây sẽ phải giành 80% cho đến 90% để làm những nghiệp vụ kế toán bình thường (ghi chép, giao dịch, lập sổ và theo dõi quản lý hàng hóa tồn kho, lập báo cáo tài chính…)

Ngày nay, KTQT hiện đại đã có thể thực hiện công việc với các phần mềm và ứng dụng tài chính như CRM, ERP. Phần mềm hỗ trợ tối đa công việc và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, xu thế mới đang dần hình thành khi nghề kế toán trở thành một nghề thiên nhiều đến quản trị thông tin tài chính. Các kế toán viên sẽ dành nhiều thời gian cho việc phân tích, lập kế hoạch, dự toán, dự báo, lập ngân sách hoặc đưa ra các thông tin hỗ trợ và tham mưu cho ban lãnh đạo.

Xu hướng hiện đại, các doanh nghiệp sẽ hướng đến việc thay thế kế toán đơn thuần bằng kế toán tài chính, các chủ doanh nghiệp sẽ cần người có thể tham mưu cho ban lãnh đạo trong công tác đầu tư, phân tích số liệu và tạo ra nguồn lợi.Tất cả các thông tin mà KTQT cung cấp sẽ là yếu tố then chốt giúp nhà quản lý hoạch định công việc giám sát và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Thông qua bài viết, bạn đọc có thể hiểu rõ kế toán tài chính là gì, cùng với đó là những thông tin hữu ích về kế toán tài chính, cơ hội và thách thức của ngành nghề này trong tương lai.

 

 

 

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *