Hoạt Động Tài Chính Là Gì? Gồm Những Gì?

Hoạt động tài chính bao gồm mọi thay đổi liên quan đến dòng tiền liên quan đến nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu. Những hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và đầu tư vào tài sản và có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của một công ty. Cùng tìm hiểu thêm về hoạt động tài chính qua những thông tin dưới đây.

Khái niệm hoạt động tài chính là gì?

Hoạt động tài chính được hiểu là tập hợp các giao dịch liên quan đến việc di chuyển dòng tiền giữa các bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế và tăng trưởng dài hạn. Đây là giao dịch liên quan đến huy động và sử dụng vốn để phát triển và đầu tư vào tài sản của công ty.

Khái niệm hoạt động tài chính
Khái niệm hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là gì?

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là số tiền mà doanh nghiệp đã sử dụng hoặc chi trả để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là một chỉ số quan trọng trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bao gồm dòng tiền từ hoạt động tài chính, hoạt động điều hành và hoạt động đầu tư.

  • Dòng tiền dương từ hoạt động tài chính thể hiện sự mở rộng và tăng trưởng của doanh nghiệp. Điều này xảy ra khi số tiền thu vào nhiều hơn số tiền chi ra, cho thấy tài sản kinh doanh đang tăng lên.
  • Dòng tiền âm từ hoạt động tài chính cho thấy sự cải thiện về thanh khoản của doanh nghiệp. Đồng thời, nó cũng cung cấp thông tin về chính sách cổ tức của doanh nghiệp.
Dòng tiền từ hoạt động tài chính
Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Ví dụ về dòng tiền từ hoạt động tài chính

Để hiểu rõ hơn về dòng tiền từ hoạt động tài chính, hãy xem qua một số ví dụ:

  • Dòng tiền dương từ hoạt động tài chính có thể đến từ việc phát hành trái phiếu, bán cổ phiếu quỹ, vay tiền từ tổ chức tài chính, hoặc phát hành cổ phiếu mới.
  • Dòng tiền âm từ hoạt động tài chính có thể đến từ việc trả nợ, trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, mua cổ phiếu quỹ hoặc mua lại cổ phiếu hiện có.
Ví dụ về dòng tiền từ hoạt động tài chính
Ví dụ về dòng tiền từ hoạt động tài chính

Nguyên tắc thực hiện hoạt động tài chính

Để thực hiện hoạt động tài chính thành công, doanh nghiệp cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc Huy động vốn:

  • Tài trợ bằng vốn chủ sở hữu: Doanh nghiệp có thể huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư.
  • Tài trợ bằng vốn vay: Doanh nghiệp có thể vay từ ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Nguyên tắc Hoàn trả vốn:

  • Hoàn trả vốn chủ sở hữu: Doanh nghiệp có thể mua lại cổ phiếu đã phát hành để tăng quyền sở hữu hoặc trả lại vốn cho cổ đông.
  • Trả nợ: Doanh nghiệp phải thực hiện trả lại khoản vay đã được huy động theo thỏa thuận.
  • Trả cổ tức: Doanh nghiệp chia sẻ lợi nhuận với cổ đông bằng việc trả cổ tức.
Nguyên tắc thực hiện hoạt động tài chính
Nguyên tắc thực hiện hoạt động tài chính

Trên đây là những thông tin tổng quan và cơ bản về hoạt động tài chính. Hy vọng rằng những thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động tài chính và cung cấp thêm kiến thức cho bạn.

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.