DOWNLOAD NGAY 8 Mẫu Luận Văn Quản Lý Tài Chính Đơn Vị Sự Nghiệp HOT Nhất

Quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp là đề tài khá hot trong những năm gần đây. Nhưng tìm được những ý tưởng, đề tài chất lượng không phải điều dễ dàng. Hãy cùng đi khám phá những mẫu luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp được hội đồng đánh giá cao qua bài viết dưới đây, chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng.

1. Luận văn quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu tại tỉnh bình thuận

Luận văn quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu tại tỉnh bình thuận

Đề tài: Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu tại tỉnh Bình Thuận

Chương 1 luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp, tác giả đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu. Bên cạnh đó là bài học kinh nghiệm của Việt Nam khi học hỏi những kiến thức khác.
Tiếp tục chương 2 với thực trạng công tác quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu tại tỉnh Bình Thuận với những ưu điểm và nhược điểm, chỉ ra nguyên nhân tồn tại.
Cuối cùng là các giải pháp quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp khi có mục tiêu, định hướng rõ ràng trong từng giai đoạn sắp tới.

Link tải tài liệu miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1WhVmpzOs7qpx7dEDNTmu210hYJSjR1e9/view?usp=sharing

2. Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính

Luận văn hoàn thiện quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính

Đề tài: Hoàn thiện quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn TPHCM.

Luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp này đã nghiên cứu với 3 chương:

Chương 1 tác giả đưa ra những lý luận chung về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cơ chế quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp tại các trường công lập nói chung và trên địa bàn TPHCM nói riêng về mặt lý thuyết.
Chương 2 đã khái quát về bộ máy tổ chức của các trường đại học công lập. Tác giả đã phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài chính bằng những số liệu cụ thể và đưa đến những ưu điểm, nhược điểm.
Cuối cùng trong luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp là những giải pháp cải thiện công tác quản lý các nguồn lực tài chính trên địa bàn TPHCM.

Link tải tài liệu miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1-sdcAt4odjjbMJMbveRCz-sbAT-L7xII/view?usp=sharing

3. Luận văn quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập

Luận văn quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tên đề tài: Quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập của TPHCM.

Với chương 1, luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp đưa ra các cơ sở khoa học về quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập trên địa bàn TPHCM với: khái quát chung về bệnh viện, việc quản lý tài chính, các yếu tố ảnh hưởng và bài học kinh nghiệm quý báu.
Tiếp theo tác giả nêu tình hình xã hội của TPHCM, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập qua kết quả đạt được và những thiếu sót trong thời gian qua.
Từ đó, đưa ra các giải pháp và kiến nghị cấp trên nằm nâng cao hiệu quả quản ls tại chính tự chủ tại các bệnh viện công lập ở TPHCM.

Link tải tài liệu miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1mAKq9rkdIVbc2Q7Pr-ETpldowSmXB0X6/view?usp=sharing

4. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý tài chính

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý tài chính

Tên luận văn quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp: Hoàn thiện công tác quản lý tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình.

Nội dung chính của luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp là hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tài chính đối với đơn vị công.
Chương 2 với những phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó.
Cuối cùng luận văn đã đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện, đổi mới phát huy vai trò công tác quản lý tài chính tại Trung tâm trong thời gian tới.

Link tải tài liệu miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1df0Z9F82hxyCDKXPNkVq4tXGCPtthuGC/view?usp=sharing

5. Luận văn đổi mới quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp

Luận văn đổi mới quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp

Đề tài: Đổi mới quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Thông tấn xã Việt Nam.

Luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý tài chính thuộc Thông tấn xã Việt Nam.
Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính ở các đơn vị bằng những thống kê, con số cụ thể, đưa ra ưu điểm và hạn chế tồn đọng trong việc quản lý.
Đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Thông tấn xã Việt Nam trong thời gian tới.

Link tải tài liệu miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/180GIaLS0lI7NE1EE9lE7EInL1DPlWHOD/view?usp=sharing

6. Luận văn quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập

Luận văn quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập

Đề tài: Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập của thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng tương tự với luận văn sự nghiệp công lập khác, nghiên cứu này cũng đi theo cấu trúc:

Hệ thống hóa khung lý thuyết về quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp theo quy chế tự chủ tại các bệnh viện TPHCM.
Chương 2 phân tích và đánh giá những vấn đề trong công tác quản lý tài chính tại bệnh viện công lập thông qua những ưu điểm và nhược điểm, nguyên nhân đi tới những nhược điểm đó.
Cuối cùng của luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp là các giải pháp nâng cao, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại bệnh viện công TPHCM.

Link tải tài liệu miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/15iVvnjiCAwsFaOXc19oU2OzqavwcOIXR/view?usp=sharing

7. Luận văn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Luận văn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp: Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương 1 của luận văn đưa ra cơ sở khoa học thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công.
Chương 2 với những thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị thuộc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế với từng phương án xây dựng, công tác thực hiện. Chắc chắn sẽ để lại những ưu điểm và tồn tại trong quá trình áp dụng.
Chương cuối là những biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính ở Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế.

Link tải tài liệu miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1B8SNTc2_Vr-XCvTxYn7KyvGb09leMpi-/view?usp=sharing

8. Luận văn tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp

Luận văn tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp

Đề tài: Tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp tại tỉnh Quảng Nam.

Dựa trên cơ sở khoa học về tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp, luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp đi sâu vào nghiên cứu, đánh giá thực trạng trong công tác quản lý tài chính với nhiều đánh giá ưu điểm và những tồn tại không đáng có.
Từ đó, tác giả đề xuất những giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị tại tỉnh Quảng Nam.

Link tải tài liệu miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1PvfYPSANtRpLrbFg-rshPO3g-7hAGCdY/view?usp=sharing

9. 30 đề tài gợi ý về luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp

Cùng tham khảo 30 đề tài luận văn quản lý tài chính đơn tại đơn vị sự nghiệp:

1.Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tại cơ quan quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thái Nguyên.
2.Luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp: Xử lý vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp.
3.Luận văn quản lý nhà nước về tài chính đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
4.Cơ chế quản lý nhà nước về tài chính đơn vị sự nghiệp: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
5.Nội dung quản lý nhà nước về tài chính đối với các dự án viện trợ thuộc Bộ Y tế.
6.Trình bày các nguyên tắc do nhà nước ban hành trong công tác quản lý tài chính tiền tệ.
7.Hoàn thiện các công cụ quản lý nhà nước về tài chính tiền tệ.
8.Phân tích các chức năng quản lý nhà nước về tài chính tiền tệ
9.Quản lý kinh tế đất nước trong công tác quản lý nhà nước về tài chính tiền tệ.
10.Luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp: Hạn chế chức năng quản lý nhà nước về tài chính trong thời buổi kinh tế hiện nay.
11.Hoàn thiện chính sách quản lý tài chính trong xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
12.Các phương pháp hoàn thiện chính sách đầu tư phát triển của nhà nước qua hệ thống quỹ hỗ trợ phát triển.
13.Quản lý tài chính đối với đơn vị thuộc Bộ tài nguyên và môi trường.
14.Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.
15.Cơ chế quản lý tài chính: Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại Hà Nội.
16.Đề tài quản lý tài chính tự chủ tại học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
17.Luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp tại trường cao đẳng sư phạm tỉnh Lào Cai.
18.Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các trường đại học Công lập.
19.GIải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng tại khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
20.Luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Đài truyền hình Việt Nam.
21.Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế.
22.Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương.
23.Quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập ở Đài phát thanh- truyền hình tỉnh Quảng Nam.
24.Đề tài quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam
25.Luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp đối với các đơn vị tỉnh Quảng Nam.
26.Tự chủ tài chính tại đơn vị trường đại học Kinh tế TPHCM.
27.Đề tài quản lý tài chính với cơ chế tự chủ tại tỉnh Tây Ninh.
28.Đánh giá công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp tại Tổng cục Biển Hải đảo Việt Nam
29.Luận văn quản lý tài chính tự chủ tại trung tâm phát triển quỹ đất Thái Nguyên.
30.Luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp: Hệ thống báo cáo tài chính cho các hành chính sự nghiệp ở Việt Nam.

Mục đích của luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp chủ yếu là đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động thu chi bằng tiền, thực thi bởi quản lý tài chính công Nhà nước. Để hiểu rõ và tránh nhầm lẫn về mục tiêu nghiên cứu, bạn đọc có thể tham khảo thêm luận văn thạc sĩ quản lý công để có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về vấn đề này.

10. Cấu trúc cơ bản của bài luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp

Thông thường, luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp thường đi theo cấu trúc nhất định bao gồm bốn phần. Các bạn có thể lưu lại theo thứ tự:

Phần mở đầu
Cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn
Đánh giá thực trạng
Đề xuất giải pháp và đưa ra kết luận cuối cùng

Trên đây là những luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp nổi bật được chấm điểm cao với những nghiên cứu sâu sắc. Cùng tham khảo và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân để đưa ra những ý tưởng, đề tài mới hay hơn nữa. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dịch vụ luận văn để giúp bạn tiết kiệm thời gian, tạo ra bài luận với nội dung chất lượng nhất. Chúc các bạn thành công!

.