Cách tính điểm trung bình môn

Thời học sinh, kết quả học tập là một trong những điều mà bạn mong mỏi nhất. Đó cũng chính là mục tiêu giúp bạn phấn đấu, cố gắng “vượt vũ môn”, ít nhất là không để bị “điểm liệt”. Để biết tình hình học tập của mình hiện tại như thế nào, cùng bankstore tham khảo cách tính điểm trung bình môn trong bài viết dưới đây nhé!

Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ

Theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cách tính điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm các bài kiểm tra thường xuyên (KTtx), kiểm tra định kỳ (KTđk) và kiểm tra học kỳ (KThk).

  • Kiểm tra thường xuyên bao gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút;
  • Kiểm tra định kỳ: điểm kiểm tra 1 tiết trở lên.

Công thức tính điểm trung bình môn như sau:

cách tính điểm trung bình môn

Ví dụ: Tính điểm trung bình môn toán học kỳ

  • Điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút lần lượt là:6, 7, 7.5
  • Điểm các bài kiểm tra định kỳ: 7, 8
  • Điểm thi học kỳ môn là 7,5

ĐTB = (6+7+7+ 7.5 + (7+8)*2 + 7.5*3)/ 10 = 7.3

Như vậy, điểm trung bình môn toán HK1 của bạn là 7.3. Tương tự, điểm TB môn của học kỳ 2 được tính theo công thức trên.

Cách tính điểm tổng kết học kỳ sẽ là trung bình cộng của các môn, trong đó môn toán và văn nhân hệ số 2.

Cách tính điểm trung bình cả năm

Điểm trung bình môn của cả năm là trung bình cộng của điểm trung bình học kỳ 1 và học kỳ 2 (nhân hệ số 2).

ĐTBmcn= (ĐTBmhkI + 2*ĐTBmhkII)/ 3

Ví dụ: điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 là 7.3 và học kỳ 2 là 7.8 thì điểm trung bình môn Toán cả năm sẽ là:

ĐTBmcn= (7.3 + 7.5*2)/3 = 7.4

Cách tính điểm trung bình đại học

Ngày nay, đa số các trường đại học đều áp dụng hình thức đào tạo tín chỉ, không phải theo học phần. Do đó cách tính điểm sẽ được quy sang hệ 4 thay vì hệ 10 như trước đây.

Cách chuyển đổi điểm từ hệ 10 sang hệ 4 và xếp loại được quy định như sau:

Điểm hệ 10 Điểm hệ 4 chữ Điểm hệ 4 số Xếp loại
Từ 8.5 – 10 A 4 Giỏi
Từ 7.0 – 8.4 B 3 Khá
Từ 5.5 đến 6.9 C 2 Trung bình
Từ 4.0 – 5.4 D 1 Trung bình yếu
Từ 0 – dưới 4 F 0 Kém

Ngoài ra, điểm hệ 4 không tính điểm lẻ

Điểm trung bình môn đại học theo tín chỉ được gọi là điểm trung bình tích lũy. Điểm trung bình tích lũy dùng để xét sinh viên đạt các yêu cầu xếp loại theo qui chế 43 đào tạo tín chỉ.

Ví dụ, có bảng điểm sau:

Môn học Số tín chỉ Điểm hệ 4 Tính
Môn 1 – HK1 3 4 4*3
Môn 2 – HK1 4 3 3*4
Môn 4 – HK2 1 2 2*1
Cộng 8 26

Như vậy, điểm trung bình tích lũy sẽ là 26/8 = 3.25

Các học kỳ tiếp theo tính tổng điểm nhân với số tín chỉ từng môn đem chia cho tổng số tín chỉ (tính lại từ học kỳ đâu không tính riêng từng học kỳ). Các môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng không được tính trung bình.

Điểm trung bình dưới 4.0 thì sinh viên phải thi lại hoặc học lại môn đó tùy theo quy chế.

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn tự tính được điểm trung bình môn cho mình. Chúc các bạn có kết quả học tập tốt và thi cử thuận lợi nhé!

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Thế Hoàng

Là một người đam mê tìm hiểu về kinh doanh, tài chính, ngân hàng, chuyên hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, cách thành lập công ty, làm báo cáo thuế, bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *